Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Orientering om tilladelse til fortøjningsanlæg ud for matr. 46ai, Bredballe By, Bredballe, beliggende Strandvejen 108, Vejle Kommune

19. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et fortøjningsanlæg ud for matr.46ai, Bredballe By, Bredballe, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om bypass ved Sælhundeholm Løbet i Limfjorden

16. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 60.000 m3/år rent oprensningssediment fra sejlløbet Sælhundeholm Løbet i Limfjorden, ud for Thyborøn...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse på matr. nr. 7000e, 14b, 18ec, 18ir, 18ek, 18ed, 18ee, 18aø, 18eg, 3k Næsby Ved Stranden, Kirke Stillinge, Slagelse Kommune

12. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til højvandsbeskyttelse på matr. nr. 7000e, 14b, 18ec, 18ir, 18ek, 18ed, 18ee, 18aø, 18eg, 3k Næsby Ved Stranden, Kirke Stillinge,...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Nyord Havn, Vordingborg Kommune

11. januar 2018

Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Nyord Havn, Vordingborg Kommune
 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 400 m3 rent oprensningssediment...
Læs mere
Tilladelse til anlæg af lystbådehavn i Knudshoved Færgehavn, Nyborg Kommune

10. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a til at anlægge en lystbådehavn med sammenlagt op til ca. 2800 bådpladser (det fulde havnebassin),...
Læs mere
Høring - Ny ansøgning om tilladelse til udlægning af et jordvarmeanlæg ud for matr. 6bæ, Glynge By, Glyngøre, Skive Kommune

10. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ny ansøgning om tilladelse til udlægning af et jordvarmeanlæg ud for matr. 6bæ, Glynge By, Glyngøre, Skive Kommune.
Vi skal gøre opmærksom...
Læs mere
Tilladelse til uddybning af sejlrenden til kote -14 m til Frederikshavn

9. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning af sejlrenden til Frederikshavn Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Ansøgningen er indsendt og håndteret...
Læs mere
Høring - Ansøgning om lovliggørelse af fortøjningspæle ud for matr.40c, beliggende Rantzautsmindevej 19b, Svendborg Kommune

5. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ud for matr. 40c, Skovsbo By, Egense, beliggende Rantzautsmindevej 19B, Svendborg...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra udløbet af Trend Å, Vesthimmerlands Kommune

22. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra udløbet af Trend Å. Der søges om bypass af op til 2.200 m3 rent oprensningssediment...
Læs mere
Afslag på ansøgning om etablering af jordvarmeanlæg ud for matr.6bæ, Glynge By, Glyngøre, Bredgade 52, Skive Kommune

21. december 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om tilladelse til et jordvarmeanlæg.
Afgørelsen kan ses under menupunktet ”filer”.
Spørgsmål eller bemærkninger...
Læs mere
Fornyet høring - Ansøgning om bypass af oprensningssediment fra Hanstholm Havn

21. december 2017

forbindelse med ansøgning om bypass af oprensningssediment fra Hanstholm Havn, har ansøgningsmaterialet været i høring, og efterfølgende er disse svar blevet behandlet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rentoprensningssediment fra sejlrenden Draget i Limfjorden, Aalborg Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 25.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra sejlrenden Draget i Limfjorden, Aalborg Kommune,...
Læs mere
Tilladelse til bypass/nyttiggørelse til sandfodring med rent oprensningssediment fra Kleppen ved Bremdal Strand, Vrald Odde og ØStre Strand, Struer Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 2.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Kleppen. Det oprensede sand skal bypasses ved Bremdal Strand,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til forhøjelse af eksisterende dige og etablering af en mobil højvandsbeskyttelse mellem det eksisterende dige og den eksisterende støttemur på matr. 20cd Diernæs By, Diernæs, Faaborg-Midtfyn Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Lars Jørgensen om tilladelse til forhøjelse af eksisterende dige og etablering af en mobil højvandsbeskyttelse mellem...
Læs mere
Tilladelse til fortøjningspæle ud for matr.11h, Thurø By, Thurø, beliggende Søndervej 98a, Svendborg Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ud for matr.11h, Thurø By, Thurø, beliggende Søndervej 98a, Svendborg Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til badetrappe og mobil sauna ved Ringkøbing Lystbådehavn, matr.2fk, Ringkøbing Markjorder, Ringkøbing Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badetrappe og mobil sauna (i det følgende angivet som anlægget) ved Ringkøbing Lystbådehavn, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et lystbådehavneafsnit ud for matr. 927m, 927t, og 7000ex, Nyborg Bygrunde, i Nyborg Marina, Nyborg Kommune

20. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et lystbådehavneafsnit ud for matr. 927m, 927t og 7000ex, Nyborg Bygrunde, i Nyborg Marina, Nyborg Kommune,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark, Roskilde og Egedal Kommune.

20. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse ved Jyllinge Nordmark i Roskilde og Egedal Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Hirtshals Havn, Hjørring Kommune

18. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af årligt op til 500.000 m3 oprensningssediment fra indsejlingen til Hirtshals havn, Hjørring Kommune.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om forlængelse af badebro ved Charlottenlund Søbad, matr.1q, Charlottenlund, beliggende Kystvejen 2, Charlottenlund, Gentofte Kommune

18. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af badebro ved Charlottenlund Søbad, matr.1q, Charlottenlund, beliggende Kystvejen 2, Charlottenlund,...
Læs mere
Afgørelse – tilladelse til bibeholdelse og renovering af den gamle mole ved Østby Havn Skalleværk ud for matr. nr. 34 m Østby By, Selsø, beliggende Hammervej 26, Frederikssund Kommune.

15. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at den gamle mole ved Østby Havn Skalleværk kan bibeholdes og renoveres, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes lovliggørelse af badebro ud for Badevej 3, Risskov, Aarhus Kommune.

15. december 2017

Kystdirektoratet har truffet afgørelse efter § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007.
Kystdirektoratet stadfæster hermed Aarhus Kommunes afgørelse af...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til bypass af rent sediment fra oprensning langs kajen i Thyborøn Havn, Lemvig Kommune

15. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass fra Thyborøn Havn. Der søges om bypass af op til 30.000 m3 rent oprensningssediment fordelt over 5 år...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprensningssediment Charlottenlund Søbad, Gentofte Kommune

15. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse fra Charlottenlund Søbad. Der søges om bypass af op til 1.000 m3 rent oprensningssediment årligt ved...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af undersørisk høfde i nærheden af Nørrekås Lystbådehavn (ud for Fiskerbakken) - Rønne

13. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en undersøisk høfde med formål at fungere som sandfang for Nørrekås Lystbådehavn. I ansøgningen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om moleforlængelse i Vindeby Lystbådehavn, matr.nr. 35 Vindeby By, Bregninge - Svendborg

13. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af ydre stenmole med ca. 70 meter, for at opnå dække og ro i lystbådehavnen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af badetrappe ud for matr.37, Sletten, beliggende Gl. Strandvej 119, Humlebæk, Fredensborg Kommune

11. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badetrappe ud for matr. 37, Sletten, Fredensborg Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om sauna og omklædningsbygning i Lohals Havn, Lohals Havn 5A, matr.nr. 3d Skiften Ejerlav, Hou

7. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny omklædningsbygning med saunafacilitet på ydermolen inden for lystbådehavens dækkende værker.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om klimaanlæg under eksisterende bro ud for matr.nr. 1146 Sottrup Ejerlav, Sottrup, Sønderborg Kommune

4. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af klimaanlæg (slanger) som nedlægges under eksisterende bådebro.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om lovliggørelse af uddybning i Hou Lystbådehavn, matr.nr. 54c m.fl. Hou By, Hals

4. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af vanddybde i Hou Lystbådehavns vandområde indenfor dækkende værker. Det er oplyst, at den nuværende kote er...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment, Olfert Fichers Vej 20, Svendborg Kommune

4. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af op til 20 m3 rent oprensningssediment årligt ved Olfert Fichers Vej 20,  Svendborg Kommune.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af 3 bøjer til svømmebane ved Præstø havn

1. december 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af svømmebaner ved Præstø, hvor der udlægges 3 røde bøjer.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Tilladelse til terrænændring og etablering af bygværk på matr. nr. 16gt og 46 Østerlavet, Malling (Ajstrup Strandvej 85, 8340 Malling), Aarhus Kommune

1. december 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage en terrænændring i form af fritlægning af vandløb samt etablering af bygværk på matr. nr. 16gt og 46 Østerlavet,...
Læs mere
Tilladelse til anlæg af bænke og platformstrappe, samt afslag på anlæg af omklædningsrum på badebro, Kobæk Strand, matr. 117a, Skælskør Overdrev, Slagelse Kommune

30. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til anlæg af bænke og platformstrappe (i afgørelsen omtales de samlet som anlæggene) på badebro, Kobæk Strand, matr. 117a, Skælskør...
Læs mere
Høring - Ansøgning om etablering af kajaklandingsrampe (slæbested) ved Sletterhage, matr.nr. 21b Ørby By, Helgenæs. Syddjurs

28. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en kajak-landingsrampe ved eksisterende rekreativt område. Ansøgningen er indsendt som en dispensation...
Læs mere
Tilladelse til forstærkning af dige mellem Nivå Havn og Store sø, Ved strandvejen 399, Nord for Nivå Havn, matr. 30t, Niverød By, Karlebo, Nivå, Fredensborg Kommune

28. november 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af forstærkning af dige mellem Nivå Havn og Store sø, Ved strandvejen...
Læs mere
Høring – Ansøgning om forlængelse af Kalvebod Diget fra matr. 38d og til matr. 3l Ullerup By, Tårnby Kommune

28. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Vestamager Pumpedigelag om tilladelse til forlængelse af Kalvebod Diget fra matr. nr. 38d og til matr. nr. 3l Ullerup By,...
Læs mere
Tilladelse til renovering af mole ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune

22. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en mindre renovering af molen ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til bådebro i Mariager Havn, ud for matr. 129, Mariager Bygrunde, Fjordgade 9, Mariagerfjord Kommune

22. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til bådebro i Mariager Havn, ud for matr. 129, Mariager Bygrunde, Fjordgade 9, Mariagerfjord Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Høring – Ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr. 4æ Kregme By, Kregme, Halsnæs Kommune, beliggende Marsvej 14, 3300 Frederiksværk

22. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Orbicon om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af reetablering af den ca. 3 meter høje skrænt på matr. nr....
Læs mere
Tilladelse til justering af dige anlæg mellem station 420 og station 446 ved Dalbybugten. Mesinge, Mesinge By, Kerteminde Kommune

14. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til justering af hældning af dige anlæg fra 1:2 til 1:4 mellem station 420 til station 446 ved Dalbybugten, Mesinge, Mesinge...
Læs mere
Høring: Udvidelse, ændringer og nyetableringer i Tambohus Naturhavn, matr.nr. 23g Hellerød By, Søndbjerg, Tambogade 32, Struer Kommune

10. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nyt kajakområde, broanlæg, flydebroer til 6 bådpladser, fortøjningspæle, uddybning til -2,5 m...
Læs mere
Høring: Ansøgning om sand capping (udlægning af sand ved opfyld) på søterritoriet to steder i Odense Fjord - forsøgsprojekt

10. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der i et forsøgsprojekt i Odense Fjord på to lokaliteter udlægges et mindre lag sand (sand capping) for...
Læs mere
Høring: Ansøgning om inddæmning, pilotering og uddybning i forbindelse med ændring af eksisterende kabelbane i Hvide Sande, Gytjevej

8. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ændringer af kabelbane anlægget ved Hvide Sande. Anlægget udvides ikke, men der ønskes ny dybde, nye inddæmninger...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse af by og cykelsti fra Maagevej 36 til Fasanvej, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

6. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ændre en støttemur til højvandsbeskyttelse ved at opsætte betonplinte og en højvandslåge af rustfrit stål og i forlængelse...
Læs mere
Tilladelse til bypass og nyttiggørelse til sandfodring af rent oprenset sediment fra Rønnerhavn, Frederikshavn Kommune

3. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 7.000 m3 rent oprensningssediment årligt samt tilladelse til nyttiggørelse til sandfodring af op til 5.000...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til etablering af trappe og en sauna ved Ringkøbing Lystbådehavn, matr. 2fk, Ringkøbing Markjorder, Ringkøbing Kommune

3. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en trappe og en sauna ved Ringkøbing Lystbådehavn, matr. 2fk, Ringkøbing Markjorder, Ringkøbing...
Læs mere
Høring - Ansøgning om fortøjningspæle ud for matr. 11h, Thurø By, Svendborg Kommune

27. oktober 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fortøjningspæle ud for matr. 11h, Thurø By, beliggende Søndervej 98A, Svendborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, Morsø Kommune

9. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, ved siden af Feggesundfærgelejet.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark