Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til kystnær sandfodring på dele af strækningen Lodbjerg-Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner

22. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til kystnær sandfodring på dele af strækningen Lodbjerg-Nymindegab, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til renovering af mole, opfyldning af færgelejer og etablering af stenkastning i Halsskov Færgehavn.

21. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af mole, opfyldning af færgelejer og etablering af stenkastning. Placering af projektområde er i...
Læs mere
Tilladelse til kabelbane i Holstebro-Struer Havn, Ved Fjorden, ud for matr.nr. 192a Struer

20. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til at etablering af kabelbane, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til anløbsbro ved Møllekrogen, Selsøvej 22D, 4050 Skibby, matr.nr. 12h Manderup By, Skibby

20. marts 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at anløbsbro, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for...
Læs mere
Høring: Ansøgning om forlængelse af tilladelse til Havhaven Ebeltoft Vig

20. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til fortsat drift af tangproduktion i Ebeltoft Vig. Kystdirektoratet meddelte i 2014 tilladelse til anlægget med...
Læs mere
Høring: Ansøgning om flydeponton nord for Vedbæk Havn, ud for matr.nr. 2e Vedbæk By, Vedbæk

18. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til flydeponton til badeformål mm. ud for matr.nr. 2e Vedbæk By, Vedbæk.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Fornyet høring - Ansøgning om tilladelse til at etablere et testcenter på søterritoriet vest for Anholt, Norddjurs Kommune

18. marts 2019

Kystdirektoratet har tidligere offentliggjort ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre testcenter, til test af belastninger på offshore strukturer.
For at imødekomme...
Læs mere
Tilladelse til oversøisk fiberkabel, Havfrue, med landføring ved matr.nr. 156ao Søgård Hgd., Holmsland Klit (Nymindegab/Vesterhavet/Nordsøen)

18. marts 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af oversøisk fiberkabel i dansk farvand på de vilkår som fremgår i afgørelsen. Kablet bærer navnet ”Havfrue”. 
Ansøgningen...
Læs mere
Tilladelse til markering af tanghøstningsområde ud for matr.1a Hindsgavl, Middelfart Jorder, Galsklintvej 7, 5500 Middelfart

18. marts 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tilladelse til markering af tanghøstningsområde ud for matr.1a Hindsgavl, Middelfart Jorder, Galsklintvej 7, 5500 Middelfart
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af tangdyrkningsanlæg, syd for Kysing Næs, Odder Kommune.
Der søges alene om udlægning af to...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af 3-årigt tangdyrkningsanlæg, syd for Endelave, Hedensted Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et 3-årigt forsøgsanlæg til tangdyrkning, syd for Endelave, Hedensted Kommune.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af kriblekrablebro ud for matr. 16ig, Østerlavet, Malling, Norsmindevej 219 Malling, Århus Kommune

15. marts 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en kriblekrablebro ud for matr. 16ig, Østerlavet, Malling, Norsmindevej 219 Malling, Århus Kommune

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for matr.3aa Iselingen Hgd, Vordingborg Kommune

14. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en havsvømmebane på 500 meter med start ud for Vordingborg Ro- og Kajakklub, Vordingborg Kommune. Banens ejer vil...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for matr.3aa Iselingen Hgd, Vordingborg Kommune

14. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en havsvømmebane på 500 meter med start ud for Vordingborg Ro- og Kajakklub, Vordingborg Kommune. Banens ejer vil...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for bl.a. matr.1u Marienlyst, Helsingør Jorder, Hotel Marienlyst, Helsingør Kommune

14. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af en havsvømmebane ud for bl.a. matr.1u Marienlyst, Helsingør Jorder, Hotel Marienlyst, Helsingør Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til broanlæg ud for Havnsø Havn - matr.nr. 18 Havnsø By, Føllenslev - Havnepladsen 10, Kalundborg Kommune

11. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til badebro med platform, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Høring: Ansøgning om fortøjningspæle ud for broanlæg. Bregningvej 2A, Svendborg

11. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til fortøjningspæle tilhørende broanlægget til Bregningevej 2A, matr.nr. 8av Vindeby By, Bregninge. Der søges...
Læs mere
Høring: Ansøgning om badeponton og kriblekrablebro ud Hestehovedet, matr.nr. 358 Nakskov Markjorder

11. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til vandaktiviteter i form af badeponton ud for eksisterende badebro og kriblekrable-bro. Ansøgningsmaterialet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af et formidlingsrev, ved Spodsbjerg Fyr, Halsnæs Kommune

8. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et formidlingsrev, ved Spodsbjerg Fyr, Halsnæs Kommune.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Tilladelse til betonslæbested ud for Bogens Strand, matr.nr. 1ai Bogens by, Vistoft - Syddjurs Kommune

8. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til betonslæbested, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til anlæg i form af optiske fiber kabler ved Rønne og Hasle Bornholm, samt på dansk søterritorium og den danske eksklusive zone

8. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til anlæg i form af optiske fiber kabler ved Rønne og Hasle Bornholm, samt på dansk søterritorium og den danske...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af tangdyrkningsanlæg, ved Rørvig Havn, Odsherred Kommune

6. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et tangdyrkningsanlæg, ved Rørvig Havn, Odsherred Kommune. 
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renovering af Årøsund Lystbådehavn, matr.791, Hajstrup, Øsby, Aarøsund Havn 28, 6100 Haderslev, Haderslev Kommune

4. marts 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af lystbådehavn med moleafslutning.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til fiberrør under Alssund v. Sønderborg

4. marts 2019

Kystdirektoratet har givet tilladelse til et fibernetrør under Alssund. Fibernetrøret udlægges sammen med et nyt 60kV kabel, som ikke er en del af denne tilladelse....
Læs mere
Tilladelse til forsyningsledning mellem Middelgrundsfortet og Oceankaj

28. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forsyningsledningsanlæg til vand, spildevand, fiber og et tomt rør, på de vilkår som fremgår i afgørelsen. I denne tilladelse...
Læs mere
Tilladelse til bypass/nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment ved Løkken Læmole ophalingsplads, Hjørring Kommune

27. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass/nyttiggørelse til godkendte kystfodringsprojekter af op til 5.000 m3 rent oprensningssediment fra ophalingspladsen...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn Lystbådehavn, Nordre Mole og Sydhavn, Lemvig Kommune

26. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til 55.000 m3 rent oprensningssediment fra Thyborøn Lystbådehavn, Nordre Mole og Sydhavn, Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om uddybning af Høruphav Havn, ud for matr.949 Hørup Ejerlav, Hørup, Høruphav Havn 2, Sønderborg Kommune

26. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning af Høruphav Havn. Ansøgningen omfatter således alene uddybning af delområder af lystbådehavnen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Attrup Havn og sejlrende, Jammerbugt Kommune

26. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 3.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra dele af Attrup Havn samt sejlrenden.
Sejlrenden...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune

25. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nymindegab, Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommune  
Kystbeskyttelse...
Læs mere
Tilladelse til etablering af fugleø i Krik Vig, ud for Agger Tange, Thisted Kommune

19. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en fugleø i Krik Vig, ud for Agger Tange, matr. 188, Agger By, Agger, Thisted Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt sejlrenden mellem færgelejerne, Lemvig og Thisted Kommune

14. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til 50.000 m3 rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt sejlrenden mellem færgelejerne,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Korsør Lystbådehavn, Slagelse Kommune

13. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af i alt 8.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Korsør Lystbådehavn .
Korsør Lystbådehavn søger...
Læs mere
Tilladelse til bypass og nyttiggørelse til kystfodring af rent oprensningssediment fra Thyborøn Havns indsejling og fyrlinje, Lemvig Kommune

11. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass og nyttiggørelse til kystfodring af op til 250.000 m3 rent oprensningssediment fra Thyborøn Havns indsejling...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til badebro etableret ud for matr.2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg, Lyngby-Taarbæk Kommune

7. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til badebro etableret ud for matr.2hs Taarbæk By, Taarbæk, beliggende Strandvejen 660a, Klampenborg,...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra færgelejet ved Ærøskøbing Havn, Ærø Kommune

7. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.000 m3 rent oprensningssediment fra færgelejet ved Ærøskøbing Havn, Ærø Kommune.  
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering vandpark, Vinkelhage, Lemvig

6. februar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af vandpark ved Vinkelhage. Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Egense Lystbådehavn, Aalborg Kommune

6. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 2.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Egense Lystbådehavn, Aalborg Kommune.  
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrende, indsejling og forhavn Asaa Havn, Brønderslev Kommune

5. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 8.000 m3, dog højst 50.000 m3 fordelt over 10 år, rent oprensningssediment fra sejlrende, indsejling...
Læs mere
Tilladelse til badeplatform, matr. 1f, Stouby, Rosenvoldvej 19, 7140 Stouby, Hedensted Kommune

5. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en badeplatform, matr.1f, Stouby, Rosenvoldvej 19, 7140 Stouby, Hedensted Kommune.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af terrænændring i form af saltvandsindtag, matr. nr. 14u, Skagen Markjorder, Frederikshavn Kommune

1. februar 2019

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til terrænændring i form af et saltvandsindtag på matr. nr. 14u, Skagen Markjorder, Frederikshavn...
Læs mere
Tilladelse til etablering af kajakpolobane ud for matr.57 Nagelsti By, Toreby, Sundby, Guldborgsund Kommune

1. februar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en kajakpolobane ud for matr.57 Nagelsti By, Toreby, Sundby, Guldborgsund Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Høring: Ansøgning om vinterbadehus på Middelfart Marina - matr.nr. 14æ Skrillinge By, Kauslunde

28. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et nyt vinterbadehus på 50 m2 på eksisterende moleanlæg på søterritoriet, som er en del af Middelfart Marina....
Læs mere
Høring: Ansøgning om fortøjningspæl ud for Strandvejen 114, Bredballe, Vejle Kommune

28. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af fortøjningspæl ud for egen ejendom. Der er tale om en ældre ansøgning, som har afventet afslutning...
Læs mere
Høring: ansøgning om tilladelse til etablering af en havsvømmebane ved Nyborg Søbad i Nyborg Kommune

28. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af havsvømmebane ved Nyborg Søbad i Nyborg Kommune.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø (Slunden og Fanø Lo), Fanø Kommune

25. januar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 50.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlløbet til Fanø (Slonden og Fanø Lo), Fanø Kommune. Der...
Læs mere
Tilladelse til etablering af adgangsbro ved Haslevgårde Strand, Gl. Landevej 69, matr. nr. 1a, Øster Hurup, 9560 Hadsund

18. januar 2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etableringen af en adgangsbro, Haslevgårde Strand, Øster Hurup, 9560 Hadsund. Mariagerfjord Kommune.
Kystdirektoratet har...
Læs mere
Høring: Ansøgning om fiberrør under Alssund v. Sønderborg

10. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et fibernetsrør, som udlægges sammen med nyt 60kV kabel under Alssund. Det er alene fibernetsrøret,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger færgelejer samt den mellemliggende sejlrende, Lemvig og Thisted Kommune

3. januar 2019

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Thyborøn og Agger Færgelejer samt den mellemliggende sejlrende, Lemvig...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af flydende shelter og trædesti, matr.6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg

6. april 2018

Til hørings- og orienteringsparter

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et flydende shelter samt trædesti, ud for matr. 6c,...
Læs mere
Høring om ansøgning om fortøjningspæle ved Pinsebroen, Christiansmindevej i Svendborg

26. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ved Pinsebroen ud for matr.14e, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.
...
Læs mere


26. januar 2018


Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark