Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til etablering af havnebad i Frederikssund - Sydkajen, 3600 Frederikssund

21. september 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af havnebad i Frederikssund Kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra sejlrenden ind til BG Stone A/S’s søplads ved Remmerstrand Jollehavn, Lemvig Kommune

20. september 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 7.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til BG Stone A/S’s søplads ved Remmerstrand...
Læs mere
Tilladelse til broanlæg og klimaanlæg, Langsand 34, matr.nr. 11pb, Søgård Hgd., Holmsland Klit, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern kommune

20. september 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opsætning af anlæg i form af en pælebro med klimaanlæg, der løber under denne bro. Dette sker på de vilkår som fremgår af...
Læs mere
Tilladelse til etablering af fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, Holstebro Kommune

19. september 2018

Kystdirektoratet har på baggrund af klager over vores afgørelse dateret den 22. januar 2018, samt et supplerende notat fra ansøger, valgt at genoptage vores afgø- relse...
Læs mere
Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra Tambohus Naturhavn, Struer Kommune

17. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Tambohus Naturhavn, Struer Kommune.
Der søges om en...
Læs mere
Supplerende høring om projekt ”Tangkrogområdet”

17. september 2018

Kystdirektoratet og Aarhus Kommune indkaldte emner og idéer til planlægningen og miljøvurderingen for projekt "Tangkrogområdet" i perioden den 5. juli - 13. september...
Læs mere
Høring: Ansøgning om servicekaj, uddybning mm. i Middelfart Marina

14. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af servicekaj og uddybning mm.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

14. september 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 9.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune....
Læs mere
Høring: Ansøgning om kajnært opfyld ud for matr.nr. 927u Nyborg Bygrunde - Nyborg Havn

11. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kajnært opfyld i forbindelse med sikring af eksisterende kajvægge i en del af havneområdet i Nyborg.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til at etablere et testcenter på søterritoriet vest for Anholt, Norddjurs Kommune

7. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et mindre testcenter, til test af belastninger på offshore strukturer, ca. 4 km vest for Anholt,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om udkigsbro med forskellige rekreative indretninger - Amager Strandpark - matr.nr. 145a Sundbyøster, København

5. september 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af udkigsbro, hvor der indgår forskellige rekreative elementer sammen med broen. Udkigsbroen er...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af to fugleøer i Karrebæk Fjord - ud for matr.nr. 1ø Gavnø Hgd., Vejlø - Næstved

4. september 2018

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 1 og 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).
Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en...
Læs mere
Høring: Ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. 6bg og 6bf, Havnsø By, Føllenslev. Kalundborg Kommune.

31. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af kystbeskyttelse på matr. 6bg og 6bf, Havnsø By, Føllenslev. Kalundborg Kommune.

Den 1. september overtager...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse ud for matr.7o, Lyngby By, Lyngby, Lyngbyvej 223 og matr.7c, Lyngby By, Lyngby, Havblik 7, 9480 Løkken og matr.7000b, Lyngby By, Lyngby - Hjørring Kommune

30. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, ud for matr.7o, Lyngby By, Lyngby, Lyngbyvej 223 og matr.7c, Lyngby By, Lyngby, Havblik 7, 9480...
Læs mere
Tilladelse til kystbekyttelse og sandfodring på Havblik 3 og Lyngby Mølle Vej 7, matr.2m, Lyngby By, Lyngby, mfl., 9480 Løkken, Hjørring kommune

30. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, Havblik 3 og Lyngby Mølle Vej 7, matr.2m, Lyngby By, Lyngby, mfl., 9480 Løkken, Hjørring...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et dige ud for Storegade 2, matr. nr. 145b, Varde Markjorder, Varde, Varde Kommune

30. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af et dige på matr. nr. 145b, Varde Markjorder, Varde, beliggende...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse i form af betonmur på matr. nr. 312 Kollund, Bov, beliggende Molevej 23, 6340 Kollund, Aabenraa Kommune

29. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af en betonmur  på matr. nr. 312 Kollund, Bov, beliggende Molevej...
Læs mere


29. august 2018


Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse af Storkeengen og Vorup Nord, matr. 30e, 18a, 6ti, Vorup By, Vorup, Randers Kommune

29. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af et dige på matr. 30e, 18a, 6ti, Vorup By, Vorup, Randers Kommune.
...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse på matr. 42ct Vandflod By, Oksby, Varde Kommune (Hvidbjerg Strandvej 41-93, 6857 Blåvand)

29. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Tilladelse til dige ud for Strandvænget 2 – 16 og 36, matr. 1cq og 1fa Handbjerg Hgd., 7820 Vinderup, Holstebro Kommune

24. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et dige ud for Strandvænget 2 – 16 og 36, Handbjerg, 7820 Vinderup, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til to fortøjningspæle ud for matr.10h Enø, Karrebæk, beliggende Enø Kystvej 107, 4736 Karrebæksminde, Næstved Kommune

24. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til to fortøjningspæle ud for matr.10h Enø, Karrebæk, beliggende Enø Kystvej 107, 4736 Karrebæksminde....
Læs mere
Tilladelse til udløbsledning m. udløbsbygværk ud for Holmsmose, matr.nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland

24. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udløbsledning med udløbsbygværk ved Holmsmose, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til fire fortøjningspæle ud for matr.12d Thurø By, Thurø, beliggende Søndervej 202, Svendborg Kommune

23. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til fire fortøjningspæle ud for matr.12d Thurø By, Thurø, beliggende Søndervej 202, Svendborg Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, Norddjurs Kommune

23. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Bønnerup Fiskeri- og Lystbådehavn, Norddjurs Kommune.
Der...
Læs mere
Tilladelse til ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn

22. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny flydende servicebygning i Frederikssund Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
 
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om udløbsledning m. bygværk - ud for matr.nr 23a Marienlyst, Helsingør Jorder

21. august 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny udløbsledning med bygværk øst for nordhavnen i Helsingør. Udløbsbygværk placeres 310 m fra strandkant.
...
Læs mere
Tilladelse til nyt slæbested i Korsør Lystbådehavn ud for matr.nr. 327, Korsør Bygrunde

20. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nyt slæbested i Korsør Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår af tilladelsen. Der er tale om delvis lovliggørelse,...
Læs mere
Tilladelse til vandførende ledningsanlæg til fiskeopdrætsanlæg ved Thorsminde Havn

17. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af vandindvindingsanlæg med udløbsledning med udløbsbygværk ud for Thorsminde Havn på de vilkår, som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til opfyld i forbindelse med byomdannelse ud for matr.nr.405a Middelfart Bygrunde - Middelfart (Nyhavn 2 / Kulturøen)

15. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at der i forbindelse med byomddannelse i området Nyhavn 2 og Kulturøen opfyldes og ændres på udformningen af bassin, herunder...
Læs mere
Tilladelse til ændring af overgange på eksisterende højvandsdige ved Ore Strand, Vordingborg Kommune

15. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til ændring af overgange på eksisterende højvandsdige ved Ore Strand, Vordingborg Kommune.
Afgørelsen...
Læs mere
Afgørelse - tilladelse til kystebekyttelse, Kystvej 10, matr.12n, Melby By Liseleje. Halsnæs Kommune.

9. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, Kystvej 10, matr. 12n Halsnæs Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.


Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et dige beliggende ud for Under Bakken, 7950 Erslev, Morsø Kommune

3. august 2018

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af et dige beliggende ud for Under Bakken, 7950 Erslev, Morsø Kommune.
...
Læs mere
Tilladelse til renovering af kystbeskyttelse ud for Fænø Gods, Matr. 1a. Middelfart Kommune

1. august 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af kystbeskyttelse ud for Fænø Gods,  Matr. 1a. Middelfart Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment ved Hanstholm Havn

13. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 400.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen og forhavn til Hanstholm Havn og...
Læs mere
Tilladelse til etablering af flydende moler i indsejlingen, samt uddybning, Bork Havn, ud for matr. 118 a, Nr. Bork By, Nr. Bork, Ringkøbing-Skjern Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydende moler, samt en mindre uddybning, i indsejlingen til Bork Havn, ud for matr.118a, Nr. Bork By, Nr. Bork,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde i Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde, indeholdende op til 15 indhegnede forsøgsfelter, i Mariager Fjord, på de vilkår...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til at genplacere sten ved Rute T, Storebælt

11. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til genplacering af sten ved Rute T i Storebælt.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af flydende shelter og trædesti, matr.6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg

6. april 2018

Til hørings- og orienteringsparter

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et flydende shelter samt trædesti, ud for matr. 6c,...
Læs mere
Høring om ansøgning om fortøjningspæle ved Pinsebroen, Christiansmindevej i Svendborg

26. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ved Pinsebroen ud for matr.14e, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.
...
Læs mere


26. januar 2018


Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse af by og cykelsti fra Maagevej 36 til Fasanvej, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

6. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ændre en støttemur til højvandsbeskyttelse ved at opsætte betonplinte og en højvandslåge af rustfrit stål og i forlængelse...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark