Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Høring: Ansøgning om tilladelse til forstærkning af skråningsbeskyttelse og sandfodring ved Oddenvej på matr.nr. 7000c, 6cb, 6ck, 6cc, 6ci og 6ch, Overby By, Odden, beliggende Sjællands Odde, Odsherred Kommune.

29. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forstærkning af skråningsbeskyttelse og strandfodring ved Oddenvej på matr.nr. 7000c, 6cb, 6ck, 6cc, 6ci...
Læs mere
Afgørelser vedr. strandfodring på matr. nr. 1uæ, Krabbesholm, Skive Jorder, Skive Kommune - tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven

24. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til terrænændring i form af strandfodring efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation hertil i forhold til strandbeskyttelseslinjen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om bølgebryder ud for Doverodde lystbådehavn, 24n Dover By, Ydby

24. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udskiftning af bølgebryder til betonflydebro.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring af ansøgning om forhøjelse af eksisterende kystbeskyttelse på Sprogø (matr. nr. 1a Sprogø, Korsør Jorder), Slagelse Kommune

19. maj 2017

Kystbeskyttelsen omkring Storebæltstunnelen blev i sin tid designet til at kunne modstå en stormflod med en middel gentagelsesperiode på 10.000 år. I dag er der dog en...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renovering af udsrustningskaj ved spuns og opfyld i Egå Marina, matr.nr. 4db Egå By, Egå

19. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af eksisterende udrustningskaj, hvor der spunses opfyldes foran eksisterende kajstrækning. Derudover...
Læs mere
Tilladelse til etablering af metaltrappe på eksisterende badebro - Navigationsbroen - Fanø - ud for matr.nr. 510 Odden By, Nordby

19. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udskiftning til metaltrappe på Navigationsbroen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til et dige på Krårupvej 48, Sakskøbing, matr. nr. 24a, Krårup By, Våbensted, Guldborgsund Kommune

17. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til etablering af et dige.
Kystdirektoratet har...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra indsejlingen til Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

17. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der...
Læs mere
Høring: Ansøgning om udvidelse og lovliggørelse af badehus på Hornbæk Havn, Helsingør

17. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af eksisterende badehus, samt lovliggørelse efter kystbeskyttelsesloven af det eksisterende byggeri....
Læs mere
Tilladelse til fortøjningsanlæg ved Følle Strand ud for matr.nr. 14ez Følle By, Bregnet

16. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til fortøjningsanlæg til jolle, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til 1-årigt forsøgsanlæg til tangfang ved Nibe Havn, matr.nr. 31cd Nibe Bygrunde

16. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til, at der etableres et 1-årigt forsøgsanlæg til tangfang ved Nibe Havn, på de vilkår som fremgår nedenfor. 
Ansøgningen er...
Læs mere
Afslag på ansøgning om etablering af slæbested på ejendommen Svinget 23, Randers

16. maj 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om tilladelse til etablering af et slæbested på 3 x 7 m på ejendommen Svinget 23, matr.nr. 122d Tustrup Enge, Albæk....
Læs mere
Høring - Ansøgning om endelig tilladelse til etablering af projekt Esbjerg Strand, Esbjerg Kommune

11. maj 2017

På baggrund af en VVM-redegørelse gav Kystdirektoratet principiel tilladelse til projekt Esbjerg Strand d. 22. september 2016 (vedhæftet). Jf. tilladelsens vilkår 1 skal...
Læs mere
Tilladelse til etablering af tanganlæg ud for Københavns Havn, nær Middelgrundsfortet.

11. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af tanganlæg ud for Københavns Havn, nær Middelgrundsfortet.

Indledningsvist gøres der opmærksomt på, at...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til hul i dæmning til Lindø, ml. matr. 8b og 8c, Lindelse By, Lindelse, Langeland Kommune

11. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et hul i dæmning til Lindø, ml. matr. 8b og 8c, Lindelse By, Lindelse, Langeland Kommune.
...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Fjordrenden ved Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

11. maj 2017

 Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Tyskerhavn ved Hvide Sande havn, Ringkøbing-Skjern...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Fjordrenden ved Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

11. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af eksisterende bypass tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Fjordrenden ved Hvide Sande Havn,...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra etablering af nyt færgeleje ved Thyborøn Sydhalen, Lemvig Kommune

11. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 25.000 m3 rent oprensningssediment fra etableringen af nyt færgeleje ved Thyborøn Sydhalen, Lemvig...
Læs mere
Tilladelse til nyttiggørelse til sandfodring efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende ved Rungsted Roklub og Rungsted Kajakklub, Hørsholm Kommune

10. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig nyttiggørelse til sandfodring af op til ca. 300 m3 rent oprensningssediment fra sejlrenden ved Rungsted Roklub og...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring ud for og på matr. nr. 4dy, Lund By, Lild, Thisted Kommune (Sandnæshagevej 29, 7741 Frøstrup)

9. maj 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring ud for og på matr. nr. 4dy, Lund By, Lild, Thisted Kommune (Sandnæshagevej 29, 7741...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til sandfodring med op til 75.000 m3 i alt ved Egebjerggård/ Strandgårdsvej (høfde 38‐54), Nygårdvej-Pilevej (høfde 55-70), Tørresø (høfde 70‐82) og Kristiansminde/Strøget (høfde 104‐111), Nordfyns Kommune

5. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Det Nordfynske Kystsikrings-, Dige- og Pumpelag om tilladelse til sandfodring ved fire lokaliteter, Egebjerggård/ Strandgårdsvej...
Læs mere
Tilladelse til træpromenade og flydebro ud for Havnegade, matr.nr. 181r Nørresundby Bygrunde

4. maj 2017

Tilladelse til træpromenade og flydebro ud for Havnegade, matr.nr. 181r Nørresundby Bygrunde

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af træpromenade...
Læs mere
Tilladelse til udløbsledning i Øresund, ud for matr. nr. 2ei, Taarbæk By, Taarbæk, Taarbæk Strandvej nr. 40 m.fl., Lyngby-Taarbæk Kommune.

3. maj 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til udløbsledning og sandopfyld, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Rådgivende Ingeniørfirma EnviDan A/S har søgt på vegne...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra sejlrenden ind til Skovballe Havn, Svendborg Kommune

2. maj 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Skovballe Havn, Svendborg Kommune.

Der søges om tilladelse...
Læs mere
Afslag på ansøgning om lovliggørelse af, samt påbud om at fjerne, renovering og forstærkning af høfder og skråningsbeskyttelse, ud for Jørgenshvilevej 24, matr. 4d, Nakkehovedby, Søborg, Gribskov Kommune

2. maj 2017

Kystdirektoratet har meddelt afslag på ansøgning om lovliggørelse af renovering og forstærkning af høfder samt skråningsbeskyttelse, ud for Jørgenshvilevej 24, matr....
Læs mere
Afgørelse inden for strandbeskyttelseslinjen vedr. ansøgning om projekt for Vedbæk Strandpark, matr. 2e Vedbæk By, Vedbæk, Rudersdal Kommune

1. maj 2017

Rudersdal Kommune har den 19.3. 2015 indsendt ansøgning om fornyelse af Vedbæk Nordstrand og har den 22.12 .2015 indsendt ansøgning om lovliggørelse af dele af projekt...
Læs mere
Lovliggørende tilladelse til renovering af mole og slæbesteder i Stinesminde Havn, matr. 1ab Overgård Hgd., Ove, Havnen, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune

28. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til renovering af mole og slæbesteder i Stinesminde Havn, matr. 1ab Overgård Hgd., Ove, Havnen, 9500 Hobro, Mariagerfjord...
Læs mere
Høring: Ansøgning om forlængelse af udløbsledning ud fra Strandvej 2A, matr.nr. 5181 Sønderborg

27. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til forlængelse af en udløbsløbsledning ved ”Fluepapiret” i Sønderborg.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til udvidelse af slæbested ved Hostrup Strand i Skive Kommune

26. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af slæbested ved Hostrup Strand i Skive Kommune.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til etablering af boardwalk ved Langelinie, Stege

21. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af boardwalk på de vilkår, som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en...
Læs mere
Høring: Ansøgning om opstilling af måleplatform til forskningsformål i Rødsand Lagune, Lolland

20. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et forsøgsprojekt, hvor der opstilles en mindre platform i ca. 8 måneder, der skal anvendes til forskellige...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse til kystfodring af rent oprenset sediment fra Omø Sejlrende, Slagelse Kommune

20. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om nyttiggørelse af rent oprensningssediment fra Omø Sejlrende, Slagelse Kommune.
Der søges om tilladelse til oprensning og...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra sejlrende ind til Stavreby Havn, Vordingborgs Kommune

19. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stavreby Havn, Vordingborg Kommune.
Der ønskes årligt bypass af...
Læs mere
Lovliggørende tilladelse til etablering af dige på matr. 3f Legind By og 5b Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune

18. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til etablering af dige på matr. 3f og 5b, Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.
...
Læs mere
Tilladelse til etablering af 49 turbøjer i 7 områder: 1. Østjylland, 2. Sydfyn, 3. Storebælt vest, 4. Isefjorden, 5. Smålandsfarvandet, 6. Storebælt Øst og 7. Roskilde Fjord.

7. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af 49 turbøjer, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejling og forhavn Endelave Havn, Horsens Kommune

6. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 2.500 m3 rent oprensningssediment fra indsejling og forhavn Endelave Havn, Horsens Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune

6. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 3.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen til  Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune

5. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om læmole ved Dyvig Bro, matr.nr. 163 Holm, Nordborg

4. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til læmole i forlængelse af eksisterende bådebroer ved Dyvig Bro.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse By, Orø, Holbæk Kommune, og matr. 52, Vejleby By, Ferslev, Frederikssund Kommune

3. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse By, Orø, Holbæk...
Læs mere
Høring: Ansøgning om råvandsledning under Haderslev Fjord mellem matr.nr 150 Vandling, Starup og matr.nr. 317 Åstrup, Åstrup

31. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en råvandsledning under Haderslev Fjord.
Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring, matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade 1, Thyholm, Struer Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til sandfodring på matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en flydebro ud for ejendommen Ringvej 2, matr. nr. 23fv, Glyngøre, Roslev, Skive Kommune

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere flydebroe ved Ringvej 2, Roslev.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse af vej ud for matr. 7000b Selsø Hgd, Selsø (ved slusen) samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelse, stiforbindelse og træbro ved Selsø Sluse, Frederikssund Kommune (mellem station 0 og 337)

8. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til henholdsvis kystbeskyttelsesforanstaltningen,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune

2. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 25.000 m3 rent oprensningssediment Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til forstærkning af dige ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e Norskov By, Stubberup)

19. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forstærke diget ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark