Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til uddybning samt etablering af flydebro i Præstø Havn, Vordingborg Kommune

20. januar 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til uddybning samt etablering af flydebro i Præstø Havn, Vordingborg Kommune.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune

20. januar 2017

Kystdirektoratet har meddelt tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke formodes...
Læs mere
Tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune

20. januar 2017

Kystdirektoratet har meddelt tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke formodes...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fodring med sand ved Strandhus nr. 4, på matr. nr. 11a Strandhoved By, Hylleholt, Faxe Ladeplads, Faxe Kommune

17. januar 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til sandfodring, på de vilkår som fremgår nedenfor.
...
Læs mere
Høring vedr. ansøgning om badebrosanlæg ud for matr. nr. 23fv Glynge By, Glyngøre

17. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et badebrosanlæg ud for matr. nr. 23fv Glynge By, Glyngøre, beliggende i Skive Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr. nr. 4dy, Lund By, Lild, Thisted Kommune (Sandnæshagevej 29) - kort frist

17. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af sand- og ralfodring ud for matr. nr. 4dy, Lund By, Lild, Thisted Kommune (Sandnæshagevej...
Læs mere
Høring - Ansøgning om kystbeskyttelse af vej ud for matr. 7000b Selsø Hgd, Selsø (ved slusen) Frederikssund Kommune

17. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at beskytte Selsøvej mellem station 116 og 16 mod erosion ud for matr. nr. 7000b Selsø Hgd, Selsø. Kystbeskyttelsen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om badebrosanlæg i Lyndby Havn, Lyndby Havnevej 17.

16. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et badebrosanlæg i Lundby Havn.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til forlængelse af eksisterende vestlig mole og etablering af østlig mole, Helligpeder Havn, Teglkåsvej 1-3, matr. 131 Rutsker, Bornholm.

10. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forlængelse af eksisterende vestlig mole og etablering af østlig mole, Helligpeder Havn, Teglkåsvej 1-3, matr. 131 Rutsker,...
Læs mere
Tilladelse til foretagelse af bypass på søterritoriet ud for Lendrup Strand, Vesthimmerland Kommune

10. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass på søterritoriet ud for Lendrup Strand, Vesthimmerland Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

9. januar 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til årlig bypass af op til ca. 26.000 m3 rent oprensningssediment fra område 6 (6.000 m3) og område 7 (20.000 m3) i Sæby Havn,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om nyttiggørelse af oprenset sediment fra Barsø Landing til vedligehold af Sønderstrand, Aabenraa Kommune

6. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 1.500 m3 oprensningssediment fra Barsø Landing, Aabenraa Kommune.

Sedimentet ønskes...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af havnekran og anløbsbro i Korsør Lystbådehavn, matr. 327 Korsør Bygrunde, Sylowsvej 10 B, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

29. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en havnekran og mindre tilknyttet anløbsbro i Korsør Lystbådehavn.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation medfør af naturbeskyttelsesloven til udløbsanlæg ved matr. 20a, Faldsled By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune

22. december 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til etablering af et udløbsanlæg ved matr. 20a, Faldsled By, Svanninge, Faaborg-Midtfyn Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Udløbsledning i Øresund, matr. nr. 2ei, Taarbæk By, Taarbæk, Taarbæk Strandvej ud for nr. 40 m.fl., Lyngby-Taarbæk Kommune

22. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny udløbsledning og midlertidig anlæg i forbindelse med konstruktionen af udløbsledningen. Udløbsledningen...
Læs mere
Høring - Ansøgning om etablering af havsvømmebane ved Bogense Havn og Marina, Nordfyns Kommune

22. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en havsvømmebane ved Bogense Havn og Marina, ud for matr. 294a  Bogense Bygrunde, Nordfyns...
Læs mere
Afslag på lovliggørelse af flåde med bygning ud for Kirkestræde, matr. nr. 116f, Thurø By, Thurø, Svendborg Kommune

21. december 2016

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgningen om lovliggørelse af flåde med bygning ud for Kirkestræde, matr.nr. 116f, Thurø By, Thurø, Svendborg kommune.
Der...
Læs mere
Høring - Ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle til bådebro ud for matr.nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg

19. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle til bådebro ud for matr.nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg.
...
Læs mere
Tilladelse til beskyttelse af stenalderboplads på havbunden ved Hjørnø, Horsens Fjord, Hedensted Kommune

19. december 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af sand og udplantning af ålegræs for at beskytte en stenalderboplads i Horsens Fjord, ud for matr. 13c, Hjarnø...
Læs mere
Tilladelse til ny udløbsledning ved Masnedsund, matr. 179a Ore, Vordingborg Jorder, Vordingborg Kommune

19. december 2016

Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af ny udløbsledning, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt af rådgiveren Sweco Danmark...
Læs mere
Tilladelse til forlængelse af udløbsledning ud for matr.nr. 22c, Tunø By, Tunø i Odder Kommune

19. december 2016

Kystdirektoratet har givet tilladelse til forlængelse af udløbsledning fra Tunø trixanlæg ud for matr. 22c, Tunø by, Tunø, Odder Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra indsejling (område 7) og område 6 Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

13. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 26.000 m3 oprensningssediment fra indsejling (område 7) og område 6 i Sæby Havn, Frederikshavn...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra sejlrende/indsejling Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune

13. december 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af 1.500 m3 oprensningssediment årligt fra sejlrende/indsejling Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune.
Materialet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et badeanlæg på søterritoriet, ud for matr. nr. 20b Bøjden By, Horne, beliggende ved siden af Kalvørevej 8, Faaborg-Midtfyn Kommune

12. december 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etableret et badeanlæg, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Afslag på ansøgning om lovliggørende tilladelse og påbud om fjernelse af kystbeskyttelse på matr. nr. 2gg Stribfærgegård, Strib-Røjleskov, Middelfart Kommune

12. december 2016

Kystdirektoratet meddeler hermed afslag på ansøgning om lovliggørende tilladelse af kystbeskyttelse, i form af en skråningsbeskyttelse bestående af en stenkastning ved...
Læs mere
Tilladelse til renovering af havneanlæg ved Sophieholmen, matr. 1539 Nykøbing F. Bygrunde, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

8. december 2016

Kystdirektoratet har givet tilladelse til renovering af havneanlæggene ved Sophieholmen i Nykøbing F.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til opførelse af midlertidig adgangsbro for renovering af Svendborgsundbroens fundamenter, matr. 1oa - Skt. Jørgens, Svendborg Jorder.

8. december 2016

Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlæggelse af midlertidig anløbsbro.

Ansøgningen er indsendt af Ommen og Møller A/S

Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment ved Barsø Landing, Aabenraa Kommune

6. december 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.500 m3 rent oprensningssediment fra Barsø Landing, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet har...
Læs mere
Tilladelse til uddybning af sejlender og genplacering af sediment i forbindelse med vindmølleprojekt Nissum Bredning

6. december 2016

Kystdirektoratet har truffet afgørelse vedr. ansøgning om uddybning af sejlrender og genplacering af sediment i forbindelse med vindmøller ved Nissum Bredning.

Afgørelsen...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven ved Handbjerg Marina, Holstebro Kommune

30. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 10.000 m3 oprensningssediment fra broen under Handbjerg Marina samt udløb af Hellegård Å, Holstebro...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af oprensningssediment fra rende ind til Kastet Å, Thisted Kommune

28. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 7.000 m3 oprensningssediment fra rende ind til Kastet Å, Thisted Kommune.
Kystdirektoratet har...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af et udløbsbygværk og af rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn Jorder, Frederikshavn Kommune

28. november 2016

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et udløbsbygværk og af rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af oprensningssediment fra Guldborg Havne, Guldborgsund Kommune

25. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.500 m3 oprensningssediment fra Guldborg Havne, Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet har...
Læs mere
Tidsbegrænset tilladelse til fortsat etablering af tangkulturanlæg ved Hjarnø Hage, Horsens Fjord, Horsens Kommune

23. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til fortsat etablering af tangkulturanlæg ved Hjarnø Hage, øst for Hjarnø, Horsens Fjord.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af højvandsbeskyttelse ved Storebælt A/S, Storebæltsvej 70, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

21. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af terrænændringer og faste bænke/plinte til opsætning af mobil højvandsbeskyttelse...
Læs mere
Tilladelse til udskiftning af bolværk på Kongsdal Lystbådehavn, matr. 3e, Assens By, Falslev, Mariagerfjord Kommune.

16. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udskiftning af bolværk på Kongsdal Lystbådehavn, matr. 3e, Assens By, Falslev, Mariagerfjord Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til fortøjningspæle ud for matr.nr. 4ex, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, Lille Eng 10, Svendborg Kommune

16. november 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere fortøjningspæle matr.nr. 4ex, Skt. Jørgens, Svendborg Jorder, Lille Eng 10, Svendborg Kommune, på de vilkår som...
Læs mere
Tilladelse til forstærkning af dige ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e Norskov By, Stubberup)

19. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forstærke diget ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark