Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til etablering af boardwalk ved Langelinie, Stege

21. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af boardwalk på de vilkår, som fremgår nedenfor.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en...
Læs mere
Høring: Ansøgning om opstilling af måleplatform til forskningsformål i Rødsand Lagune, Lolland

20. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et forsøgsprojekt, hvor der opstilles en mindre platform i ca. 8 måneder, der skal anvendes til forskellige...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse til kystfodring af rent oprenset sediment fra Omø Sejlrende, Slagelse Kommune

20. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om nyttiggørelse af rent oprensningssediment fra Omø Sejlrende, Slagelse Kommune.
Der søges om tilladelse til oprensning og...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra sejlrende ind til Stavreby Havn, Vordingborgs Kommune

19. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stavreby Havn, Vordingborg Kommune.
Der ønskes årligt bypass af...
Læs mere
Lovliggørende tilladelse til etablering af dige på matr. 3f Legind By og 5b Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune

18. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til etablering af dige på matr. 3f og 5b, Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune, på de vilkår som fremgår nedenfor.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra indsejling til Østerby Havn, Læsø Kommune

18. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra indsejling til Østerby Havn, Læsø Kommune.

Der ønskes årligt bypass af max 2.500...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til lyttestation ved stenrev ud for Middelfart, Middelfart

7. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af en lyttestation ved stenrev, ud for matr. 1bs, Hindsgavl, Middelfart Jorder og 92a og 92b,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af tanganlæg ud for Københavns Havn, nær Middelgrundsfortet

7. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af tanganlæg ud for Københavns Havn, nær Middelgrundsfortet.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af servicekaj i Faaborg Havn ud for matr. nre. 337a, Faaborg Bygrunde

7. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af servicekaj i Faaborg Havn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Tilladelse til etablering af 49 turbøjer i 7 områder: 1. Østjylland, 2. Sydfyn, 3. Storebælt vest, 4. Isefjorden, 5. Smålandsfarvandet, 6. Storebælt Øst og 7. Roskilde Fjord.

7. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af 49 turbøjer, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejling og forhavn Endelave Havn, Horsens Kommune

6. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 2.500 m3 rent oprensningssediment fra indsejling og forhavn Endelave Havn, Horsens Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune

6. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 3.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen til  Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring (forkortet frist): Ansøgning om etablering af forsøgsanlæg til tangfang ved Nibe Havn, ud for matr.nr. 31cd Nibe Bygrunde

6. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til et 1-årigt forsøgsanlæg, som skal virke som tangfanger ved indsejlingen til Nibe Havn.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune

5. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om læmole ved Dyvig Bro, matr.nr. 163 Holm, Nordborg

4. april 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til læmole i forlængelse af eksisterende bådebroer ved Dyvig Bro.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse By, Orø, Holbæk Kommune, og matr. 52, Vejleby By, Ferslev, Frederikssund Kommune

3. april 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse By, Orø, Holbæk...
Læs mere
Høring: Ansøgning om råvandsledning under Haderslev Fjord mellem matr.nr 150 Vandling, Starup og matr.nr. 317 Åstrup, Åstrup

31. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en råvandsledning under Haderslev Fjord.
Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til højvandsmur, Roskilde Inderfjord Vest, ved Lystbådehavn, på matr. 73, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder, m.fl.

30. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højvandsmur, Roskilde Inderfjord Vest, ved Lystbådehavn, på matr. 73, Skt. Jørgensbjerg, Roskilde Jorder,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om kanaletablering og mindre opfyld til brug for byomddannelsesområde ud for matr.nr 1023a og 1023ag, Horsens Havn

30. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kanaletablering og mindre opfyldsarealer til boligudbygning, samt andre mindre rekreative anlæg i en del...
Læs mere
Høring - Ansøgning om kajrenovering i lystbådehavn i Haderslev Havn, ud for matr.nr. 4542a Haderslev

29. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kajrenovering ved kajstrækningen ud for Pakhuskajen i lystbådehavneafsnittet i Haderslev Havn. Der søges...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af metaltrappe på eksisterende badebro - Navigationsbroen - Fanø - ud for matr.nr. 510 Odden By, Nordby

28. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte et eksisterende mindre stigeanlæg til metaltrappe (5,5 meter lang og 1,5 meter bred) med gelænder...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renovering af molehoved i Ærøskøbing Havn, matr.nr. 357a Ærøskøbing Bygrunde

28. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af et molehoved, hvor der etableres ny spuns, sker et mindre opfyld i denne forbindelse og renovering...
Læs mere
Høring - Ansøgning om træpromenade i Sønderborg Havn ud for matr.nr. 5601e Sønderborg

27. marts 2017

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2 (LBK nr. 78 af 19/01/2017).
Vi skal vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Høring - Fortøjningsanlæg ved Følle Strand ud for matr.nr. 14ez Følle By, Bregnet

27. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til fortøjningsanlæg ud for Følle Strand. Bemærk at supplerende bemærkninger til hovedansøgningen står først i...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af svømmebane ved Nykøbing Sjælland Lystbådehavn, Odsherred Kommune

24. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en svømmebane ved Nykøbing Sjælland Lystbådehavn, Odsherred Kommune.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen, Karrebæksminde, Næstved Kommune

24. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af afviserværk ved Karrebæksmindebroen, Karrebæksminde, Næstved Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til undervands- og havsvømmebane ud for Fuglsø Strand, matr. 7a Fuglsø By, Vistoft, Knebel, Syddjurs Kommune

24. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til undervands- og havsvømmebane ud for Fuglsø Strand, matr. 7a Fuglsø By, Vistoft, Knebel, Syddjurs Kommune

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til renovering af Tisvildeleje læmole og anløbsbro, ved Hovedgaden, Tisvilde, Gribskov Kommune

24. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til Tisvildeleje dækmole, ved Hovedgaden, Tisvilde, Gribskov Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til ændring af strandpark, Køge Kommune

23. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ændring af strandparken ”Ny Søndre Strand” ved fjernelse af nordlig høfde, samt flytning og tilførsel af...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Rødvig Havn, Stevns Kommune

21. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 5.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Rødvig Havn. Stevns Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om svømmebane/dykkerbane/badeområde ud for Marselisborg Lystbådehavn

20. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af svømmebane, dykkerbane og badeområde ved Marselisborg Lystbådehavn.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renovering og mindre udbygning af servicekaj i Marstal Havn, matr.nr. 686a Marstal

20. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en mindre ombygning af kajanlæg der anvendes til servicefunktioner i lystbådehavnen på Marstal. Der sker...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af ny pæleskærm ved lystbådehavn ud for Sønderballe Strand, 6100 Haderslev

16. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af ny pæleskærm ved lystbådehavn ud for Sønderballe Strand, 6100 Haderslev

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring og tilladelse til etablering af nyt badeanlæg, ’badesnegl’ og flydetov, ud for matr. nr. 796 og 797, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til sandfodring og tilladelse til etablering af nyt badeanlæg, ’badesnegl’ og flydetov, ud for matr. nr. 796 og 797, Fredericia...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring, matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade 1, Thyholm, Struer Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til sandfodring på matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade...
Læs mere
Tilladelse til etablering af havsvømmebane ved Bogense Havn og Marina, Nordfyns Kommune

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægge bøjer til etablering af en svømmebane ud ved Bogense Havn og Marina ud for matr. nr. 294a, Bogense Bygrunde, Nordfyns...
Læs mere
Tilladelse til etablering af ny indsejling til Rungsted Havn, Hørsholm

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny indsejling til Rungsted Havn, ud for matr.29a, Rungsted By, Rungsted, Hørsholm Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en flydebro ud for ejendommen Ringvej 2, matr. nr. 23fv, Glyngøre, Roslev, Skive Kommune

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere flydebroe ved Ringvej 2, Roslev.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse af vej ud for matr. 7000b Selsø Hgd, Selsø (ved slusen) samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelse, stiforbindelse og træbro ved Selsø Sluse, Frederikssund Kommune (mellem station 0 og 337)

8. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til henholdsvis kystbeskyttelsesforanstaltningen,...
Læs mere
Tilladelse til at udføre en mindre udbygning af Rørvig Havn. Rørvig ud for matr.nr. 66a Rørvig By, Rørvig, Odsherred Kommune

7. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udbygning af molekonstruktionen i Rørvig Havn til etablering af strandparkslignende område til blandet rekreativ anvendelse,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra Draget sejlrende, Limfjorden

2. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af op til 25.000 m3 årligt rent oprenset sediment fra Draget i Limfjorden.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune

2. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 25.000 m3 rent oprensningssediment Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent sediment oprensning af sejlrende ind til Skaven Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

1. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 4.000 m3 rent sediment oprensning af sejlrende ind til Skaven Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om slæbested ud for Svinget 23, Randers, matr.nr. 122d Tustrup Enge, Albæk

21. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af slæbested ud for ejendommen Svinget 23, Randers. Bemærk at der på seneste luftfotos af ejendommen...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent sediment fra præventiv oprensning nord for indsejlingen til Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 300.000 m3 rent sediment fra præventiv oprensning nord for indsejlingen til Hvide Sande Havn,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af havnekran og anløbsbro i Korsør Lystbådehavn, matr. 327 Korsør Bygrunde, Sylowsvej 10 B, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af havnekran og mindre
anløbsbro i træ.
Ansøgningen er indsendt af A1 Consult, som rådgiver for ansøger.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Offentliggørelse af VVM-redegørelse for udvidelse og uddybning af sejlrende ved Vordingborg Havn

21. februar 2017

Kystdirektoratet skal i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 895 af 21. juni 2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet hermed...
Læs mere
Tilladelse til etablering af udløbsbygværk og rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn Jorder, Frederikshavn Kommune.

17. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af udløbsbygværk og rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn Jorder, Frederikshavn...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af flydende platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune

16. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af flydende platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til terrænændring ud for matr. 41e Ø. Åby By, Skårup. Skårupøre Strandvej 70, 5881 Skårup, Svendborg Kommune.

16. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til terrænændring ud for matr. 41e Ø. Åby By, Skårup. Skårupøre Strandvej 70, 5881 Skårup, Svendborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Afslag på ansøgning om lovliggørelse samt påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for Klintevej 25, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune (matr. nr. 7r Hald By, Torup)

14. februar 2017

Kystdirektoratet har meddelt afslag på ansøgning om lovliggørelse af forstærket kystbeskyttelse ud for Klintevej 25, 3390 Hundested.
Afgørelsen kan ses under menupunktet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende og indsejling til Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune

13. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.500 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende og indsejling til Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om nyetablering af jollehavn ved Ålbæk, Ålbæk Anker- og Landingsplads, Ålbækvej 33, Delvist matrikel 1a Ålbæk By, Lihme, Skive Kommune

10. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny jollehavn med 30-50 bådpladser ved Ålbæk.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra Endelave Havn, Horsens Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 2.500 m3 rent oprensningssediment fra Endelave Havn, Horsens Kommune. 
Sedimentet ønsket placeres...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende og bassin ved Kulhuse Jollehavn, Frederikssund Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 2.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende og bassin ved Kulhuse Jollehavn, Frederikssund Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indersiden af vestbroen ved Troense Bådelaug, Svendborg Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 600 m3 rent oprensningssediment fra indersiden af vestbroen ved Troense Bådelaug, Landingen 4, 5700...
Læs mere
Høring: Ansøgning om kajakpolobane i Roskilde Havn

7. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af én kajakpolobane i Roskilde Havn. I ansøgningen er der to forslag til behandling, og vi skal...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra sejlrende ind til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune

2. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 3.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune.
Sedimentet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejling til Norsminde Lystbådehavn, Odder Kommune

30. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 5.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejling til Norsminde Lystbådehavn, Odder Kommune.
 
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af inddæmning og opfyldning ved matr. nr. 18e og 60æ Frederiksværk Markjorder, Halsnæs Kommune

30. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af inddæmning og opfyldning i den inderste del af inderhavnen ved matr. nr. 18e og 60æ Frederiksværk...
Læs mere
Tilladelse til forstærkning af dige ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e Norskov By, Stubberup)

19. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forstærke diget ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark