Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til renovering af mole ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune

22. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en mindre renovering af molen ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til bådebro i Mariager Havn, ud for matr. 129, Mariager Bygrunde, Fjordgade 9, Mariagerfjord Kommune

22. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til bådebro i Mariager Havn, ud for matr. 129, Mariager Bygrunde, Fjordgade 9, Mariagerfjord Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Høring – Ansøgning om kystbeskyttelse ud for matr. 4æ Kregme By, Kregme, Halsnæs Kommune, beliggende Marsvej 14, 3300 Frederiksværk

22. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Orbicon om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i form af reetablering af den ca. 3 meter høje skrænt på matr. nr....
Læs mere
Høring: Ansøgning om bypass af oprensningssediment ud for Næssund Færgeleje

14. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 100 m3 rent aflejret oprensningssediment fra Næssund Færgens sejlløb ca. 50 m uden for molehovedet...
Læs mere
Tilladelse til justering af dige anlæg mellem station 420 og station 446 ved Dalbybugten. Mesinge, Mesinge By, Kerteminde Kommune

14. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til justering af hældning af dige anlæg fra 1:2 til 1:4 mellem station 420 til station 446 ved Dalbybugten, Mesinge, Mesinge...
Læs mere
Tilladelse til etablering af strand ved sandfodring som kystbeskyttelse ved matr. 8bb Hylleholt By, Hylleholt, 4654 Faxe Ladeplads

13. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sandfodre ved matr. 8bb Hylleholt By, Hylleholt, 4654 Faxe Ladeplads, til etablering af strand som kystbeskyttelse på...
Læs mere
Høring: Udvidelse, ændringer og nyetableringer i Tambohus Naturhavn, matr.nr. 23g Hellerød By, Søndbjerg, Tambogade 32, Struer Kommune

10. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af nyt kajakområde, broanlæg, flydebroer til 6 bådpladser, fortøjningspæle, uddybning til -2,5 m...
Læs mere
Høring: Ansøgning om sand capping (udlægning af sand ved opfyld) på søterritoriet to steder i Odense Fjord - forsøgsprojekt

10. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til, at der i et forsøgsprojekt i Odense Fjord på to lokaliteter udlægges et mindre lag sand (sand capping) for...
Læs mere
Tilladelse til udlægning af telekabel til Ejlinge Ø - Strædet mellem Ejlinge ø og Fyn, Bogense, Nordfyn Kommune

9. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning, i form af en styret underboring, af et telekabel i strædet mellem Ejlinge Ø og Fyn, ud for matriklerne 6k, Jersore...
Læs mere
Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse i form af stormflodsmur ved Fjordvejen på matr.nr. 202a Struer, Struer Kommune

9. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til oversvømmelsesbeskyttelse i form af stormflodsmur ved Fjordvejen på matr.nr. 202a Struer, Struer Kommune.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om inddæmning, pilotering og uddybning i forbindelse med ændring af eksisterende kabelbane i Hvide Sande, Gytjevej

8. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ændringer af kabelbane anlægget ved Hvide Sande. Anlægget udvides ikke, men der ønskes ny dybde, nye inddæmninger...
Læs mere
Høring- ansøgning om tilladelse til etablering af fortøjningspæle ud for matr. 11e, Thurø By, Søndervej 90, Svendborg

8. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af fortøjningspæle ud for matr. 11e, Thurø By, Søndervej 90, Svendborg Kommune.

 

Vi...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse af by og cykelsti fra Maagevej 36 til Fasanvej, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

6. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ændre en støttemur til højvandsbeskyttelse ved at opsætte betonplinte og en højvandslåge af rustfrit stål og i forlængelse...
Læs mere
Tilladelse til bypass og nyttiggørelse til sandfodring af rent oprenset sediment fra Rønnerhavn, Frederikshavn Kommune

3. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 7.000 m3 rent oprensningssediment årligt samt tilladelse til nyttiggørelse til sandfodring af op til 5.000...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til etablering af trappe og en sauna ved Ringkøbing Lystbådehavn, matr. 2fk, Ringkøbing Markjorder, Ringkøbing Kommune

3. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en trappe og en sauna ved Ringkøbing Lystbådehavn, matr. 2fk, Ringkøbing Markjorder, Ringkøbing...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til anlæg af lystbådehavn i Gl. Havn, Fredericia, Fredericia Kommune

2. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til anlæg af lystbådehavn i Gl. Havn, Fredericia, ud for matr. 763o og 802 m.fl., Fredericia Bygrunde, Fredericia...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Nyord Havn, Vordingborg Kommune

2. november 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af op til 400 m3 rent oprensningssediment årligt ved Nyord Havn, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til etablering af nye duc d'alber ved Kong Frederik den IX's bro i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

31. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af nye duc d’alber nord for Kong Frederik IX’s bro i Nykøbing Falster, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt uddybning af sejlrende hertil, matr.nr. 2a Krabbesholm, Skive Jorder

31. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at uddybning af Skive Jollehavn og sejlrenden, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og håndteret...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til fortøjningsanlæg ud for matr. 46ai, Bredballe By, Bredballe, beliggende Strandvejen 108, Vejle Kommune

31. oktober 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til fortøjningsanlæg ud for matr. 46ai, Bredballe By, Bredballe, beliggende Strandvejen 108, Vejle Kommune
...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra dele havneområderne (områderne B-G) Nordby Havn, Fanø Kommune

31. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 22.500 m3 rent oprensningssediment årligt fra dele af havneområderne (områderne B-G) Nordby Havn, Fanø...
Læs mere
Tilladelse til tildækket skråningsbeskyttelse med kompenserende fodring ved Nørlev Strand (ud for og på matr. nr. 11f, 11l, 11k, 7000d, 92b Skallerup Præstegård, Skallerup) Hjørring Kommune

27. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en tildækket skråningsbeskyttelse med kompensationsfodring ud for og på matr. nr. 11f, 11l, 11k, 7000d, 92b...
Læs mere
Høring - Ansøgning om fortøjningspæle ud for matr. 11h, Thurø By, Svendborg Kommune

27. oktober 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fortøjningspæle ud for matr. 11h, Thurø By, beliggende Søndervej 98A, Svendborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til udbygning af kajanlæg, etablering af rørledning, opfyld samt etablering af trædæk ved Vestre Havnepromenade, Aalborg.

24. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udbygning af kajanlæg, etablering af rørledning, opfyld og etablering af trædæk, på de vilkår som fremgår i afgørelsen. 
Ansøgningen...
Læs mere
Tilladelse til bypass og nyttiggørelse af rent oprenset sediment ved Handbjerg Marina, Holstebro Kommune

17. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass og nyttiggørelse til sandfodring af op til ca. 10.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra under broen til Handbjerg...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass og nyttiggørelse til sandfodring ved Kleppen, Bremdal Strand, Østre Strand og Vrald, Struer Kommune

17. oktober 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af ”Tilladelse til bypass på søterritoriet ved Kleppen, Bremdal Strand og Østre Strand og Vrald Odde, Struer Kommune”.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etableret terrænændring på Toldbakken 10, matr. 24ah, Hejls by, Kolding Kommune

17. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til den udførte terrænændring, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til en række promenadeanlæg i Lemvig Havn

16. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der etableres en række rekreative anlæg i Lemvig Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Anlæggene omfattet af denne...
Læs mere
Tilladelse til etablering af svømmebane ud for matr. 4g m. fl., Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Kolding Kommune

16. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægge bøjer til etablering af en svømmebane ud for matr. nr. 9v, 10i og 4g, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Kolding Kommune, på...
Læs mere
Tilladelse til opsætning af gittermast i Juelsminde Havn ud for matr. 87c, og 89b, Klakring By, Klakring, Hedensted Kommune

16. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opsætning af en gittermast, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der skal udarbejdes...
Læs mere
Høring - Ansøgning om bypass af oprensningssediment fra Hanstholm Havn

16. oktober 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 120.000 m3 oprensningssediment årligt fra indsejlingen og forhavnen til Hanstholm Havn, Thisted...
Læs mere
Tilladelse til renoveringsprojekt af ydermole i Faaborg Havn, matr.nr. 337a Faaborg Bygrunde.

16. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af ydermole, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Ansøgning er indsendt af A1 Consult A/S på vegne af Faaborg...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr. 7000a, Feggeklit, Sejerslev, Morsø Kommune

13. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr. 7000a, Feggeklit, Sejerslev, Morsø kommune, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til etablering af fortøjningspæl ud matr. 22, Kollund Bov, Fjordvejen 74, Kollund, Aabenraa Kommune

9. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en fortøjningspæl ud matr. 22, Kollund Bov, beliggende Fjordvejen 74, Kollund, Aabenraa Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til etablering af havbadeanlæg i forlængelse af bro 8 i Ebeltoft Skudehavn ud for matr. 127b, Ebeltoft Markjorder, Syddjurs Kommune

9. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af et havbadeanlæg, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et badeanlæg og til uddybning ud for matr. 41d, Jegindø By, Jegindø Havn, Struer Kommune

6. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af badeanlæg og til uddybning i forbindelse hermed ud for matr. 41d, Jegindø By, Jegindø Havn, på de vilkår som...
Læs mere
Tilladelse til etablering af træpromenade, trappe og flydebroer mv. ved matr. 34ar og 34an, Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune

4. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af træpromenade, trappe og flydebroer mv. ved matr. 34ar og 34an, Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune, på de vilkår...
Læs mere
Lovliggørelse af dige etableret som oversvømmelsesbeskyttelse på matr. 3ar Lyndby By, Lyndby, Hornsherredvej 272 Lyndby 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

2. oktober 2017

Kystdirektoratet giver hermed en lovliggørende tilladelse til dige, etableret som oversvømmelsesbeskyttelse for ovennævnte matrikel, på de vilkår som fremgår af tilladelsen....
Læs mere
Tilladelse til etablering af bølgeskærm ud for matr. nr. 2148dh, Århus Bygrunde, i bassin 7 i Aarhus Havn, Aarhus Kommune

29. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af bølgeskærm i bassin 7 i Aarhus Havn ud for matr. 2148dh, Århus Bygrunde, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til nyttiggørelse af sediment, etablering af stenrev og bølgestrand samt uddybning og udvidelse af sejlrenden ved Vordingborg Havn, Vordingborg Kommune

28. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nyttiggørelse af sediment fra sejlrenden, etablering af stenrev og bølgestrand og uddybning og udvidelse af sejlrende ved...
Læs mere
Tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på Lemvig Havn, Lemvig Kommune

26. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til højvandsbeskyttelse på matr. nr. 217, 200, 2019a, 220 og 227a Lemvig Bygrunde, Lemvig Havn, Lemvig Kommune.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af sandfodring i forbindelse med udvidelse af Rønne Havn - Strand ud for del af Galløkken, Rønne, matr.320a Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune.

22. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en terrænændring i form af en sandfodring ud for Galløkken, Rønne, matr. 320a Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune....
Læs mere
Tilladelse til bypass fra Rømø Havn, Tønder Kommune

21. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 130.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Rømø Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til 5 fortøjningspæle, Schifters Bådlaug, ud for matr.nr. 593 Christianshavns Kvarter, København

19. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at 5 fortøjningspæle, hvorved der etableres 4 bådpladser, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass samt nyttiggørelse til sandfodring af rent oprenset sediment ved Handbjerg Marina, Holstebro Kommune

18. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om ændring af tilladelse til bypass ved Handbjerg Marina til en tilladelsen til både bypass og nyttiggørelse til sandfodring...
Læs mere
Høring - Ansøgning om gravning og etablering af kontraklap ifm. vandløbsprojekt på matr. nr. 16gt Østerlavet, Malling, Hjørring Kommune

18. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bortgravning af materiale til at skabe et nyt vandløbstracé og etablering af udløbsbygværk med kontraklap....
Læs mere
Tilladelse til uddybning i dele af Skive Søsportshavn og sejlrende, matr. 1UX, krabbeholm, Skive Jorder, Skive Kommune

13. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at uddybning af Skive Søsportshavn og sejlrenden, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til terrænændring i forbindelse med opførelse af byggeri på grunden Toldbakken 10, Hejlsminde, Kolding Kommune.

12. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra ejerne af Toldbakken 10, Hejlsminde, Kolding Kommune om tilladelse til terrænændring af grunden.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til udlægning af lyttestation ved stenrev, ud for matr. 1bs, Hindsgavl, Middelfart Jorder og 92a og 92b, Middelfart Markjorder, Middelfart Kommune

11. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af en lyttestation ved stenrev, ud for matr. 1bs, Hindsgavl, Middelfart Jorder og 92a og 92b, Middelfart Markjorder,...
Læs mere
Tilladelse til byudviklingsprojekt i Horsens Havn, Etape 1.

11. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til byudviklingsprojekt i Horsens Havn, Etape 1, som består af  mulighedsfelt, offentlig plads, udgravning af kanal og broanlæg...
Læs mere
Høring - Ansøgning om opsætning af en gittermast i Juelsminde Havn ud for matr. 87c og 89b Klakring By, Klakring, Hedensted Kommune

8. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af en gittermast. Masten skal anvendes til at forbedre VHF-dækning for søredningsstation og for redningsbåd.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt Ternevej 39, 40 og 41, Løkken, Hjørring Kommune.

31. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt Ternevej 39, 40 og 41, Løkken,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Bjergbakken 16 og 29, Løkken, Hjørring Kommune.

31. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Bjergbakken 16 og 29, Løkken, Hjørring Kommune....
Læs mere
Høring om ansøgning til renovering af duc A'alber ved Kong Frederik den IX's bro i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

29. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering/udskiftning af duc A’alber ved Kong Frederik den IX's bro i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til forstærkning af dige mellem Nivå havn og Store sø, Ved strandvejen 399, Nord for Nivå havn, matr. 30t, Niverød By, Karlebo, Nivå, Fredensborg Kommune

25. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Fredensborg Kommune om tilladelse til forstærkning af dige mellem Nivå havn og Store sø, Ved strandvejen 399, Nord for Nivå...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, Morsø Kommune

9. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, ved siden af Feggesundfærgelejet.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark