Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til sandfodring i kystprofilet på strækningen Mårup-Udemarken, Hjørring Kommune

17. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til revlefodring for statslige midler ved Løkken, Lønstrup og Nørlev, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til revlefodring for statslige midler ud for Løkken, Lønstrup og Nørlev, Hjørring Kommune

17. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til revlefodring for statslige midler ved Løkken, Lønstrup og Nørlev, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass og/eller nyttiggørelse af oprenset sediment fra Hirtshals Havn

16. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass og/eller nyttiggørelse med op til 500.000 m3/år rent sand fra indsejlingen til Hirtshals Havn, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment ved Hanstholm Havn

13. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 400.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen og forhavn til Hanstholm Havn og...
Læs mere
Høring: Ansøgning om skråningsbeskyttelse ud for matriklerne Nr. 10ag – 10z, Tisvilde by, Tibirke

12. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til skråningsbeskyttelse ud for matriklerne nr. 10ag – 10z, Tisvilde by, Tibirke

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til etablering af to fugleøer ved Gabet i Odense Fjord, Kerteminde Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere to fugleøer ovenpå eksisterende pejlemærker ved Gabet i Odense Fjord, Kerteminde Kommune, på de vilkår som...
Læs mere
Tilladelse til etablering af flydende moler i indsejlingen, samt uddybning, Bork Havn, ud for matr. 118 a, Nr. Bork By, Nr. Bork, Ringkøbing-Skjern Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydende moler, samt en mindre uddybning, i indsejlingen til Bork Havn, ud for matr.118a, Nr. Bork By, Nr. Bork,...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse Peter Hermansensvej 37, Hirtshals, Hjørring Kommune.

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af kystbeskyttelse, Peter Hermansensvej 37, Hjørring Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.

 
...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde i Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde, indeholdende op til 15 indhegnede forsøgsfelter, i Mariager Fjord, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en lystbådehavn i Gl. Havn, Fredericia, Fredericia Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en mindre lystbådehavn ud for matr. 802, og 7630, Fredericia Bygrunde, i Gl. Havn, Fredericia, Fredericia...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt, Aarhus Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Den Permanente Badeanstalt, ud for matr. 150, Århus Markjorder, Aarhus Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til renovering af færgeleje i Bogø Havn, Vordingborg Kommune

11. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af færgeleje i Bogø Havn, matr.151, Bogø By, Bogø, Vordingborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til at genplacere sten ved Rute T, Storebælt

11. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til genplacering af sten ved Rute T i Storebælt.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ved Fænø Fyr på matr. 1a, Skansevej 26, Fænø, Middelfart Kommune

10. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af forbedring af de eksisterende høfder og en forstærkning af betonmuren. 

 
...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Asaa Havn, Brønderslev Kommune

10. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Asaa Havn, Brønderslev Kommune.

Der søges om...
Læs mere
Høring: Ansøgning om kystbeskyttelse på matr. 42ct Vandflod By, Oksby, Varde Kommune (Hvidbjerg Strandvej 41-93, 6857 Blåvand)

10. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til højvandsbeskyttelse på matr. nr. 42ct Vandflod By, Oksby, Varde Kommune. Højvandsbeskyttelse...
Læs mere
Tilladelse til etablering/forstærkning af dige omkring FMC Cheminova på matr. 1a og 1ø, den nordlige del, Harboøre, Lemvig kommune

10. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere/forstærke dige m.v. omkring FMC Cheminova på matr. 1a og 1ø, den nordlige del, Harboøre, Lemvig

Kommune,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om klimaanlæg med inspektionsbro - ud for Langsand 34, matr.nr. 11pb Søgård Hgd., Holmsland - Hvide Sande

9. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af klimanlæg til indtag af kølevand, samt broanlæg på i alt 40 meter i Ringkøbing Fjord. Ansøgningen...
Læs mere
Høring: Ansøgning om udløbsledning m. bygværk ud for matr.nr. 8a Frellesvig By, Tullebølle, Langeland

9. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ny udløbsledning med bygværk i forbindelse med et vådområdeprojekt.

Bemærk, at høringen alene vedrører...
Læs mere
Afslag på ansøgning om kystbeskyttelse og påbud om at fjerne ulovlig etableret kystbeskyttelse på ejendommen Rævehulevej 34, Gl. Skagen, Frederikshavn Kommune

9. juli 2018

Kystdirektoratet meddeler afslag på ansøgningen om tilladelse til kystbeskyttelse på ejendommen Rævehulevej 34, Gl. Skagen, Frederikshavn Kommune. Der meddeles samtid...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til på højvandsbeskyttelse ved Grynsevej 7, matr.9b, Vedby Ny, 4840 Nr. Aslev, Guldborgsund Kommune

9. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højtvandsbeskyttelse i form af opsætning af et dige.


Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Høring - ansøgning om fjordhave i Vejle Fjord ud for matr.5a Ullerup, Stouby og matr. 7 Grund By, Stouby, Hedensted Kommune

6. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en fjordhave.

Vi skal bemærke, at Kystdirektoratet alene er myndighed for den del af anlægget, der...
Læs mere
Tilladelse til etablering af flydende platform med tilhørende trædesti ud for matr. nr. 6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg Kommune

6. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en flydende platform med tilhørende trædesti på vand ud for matr. nr. 6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til opfyldning og til etablering af trædesten ud for matr.10a Nørreskoven, Vejle Jorder (Skyttehushaven), Vejle Kommune

6. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opfyldning og til etablering af trædesten ud for matr.10a Nørreskoven, Vejle Jorder, Vejle Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et fortøjningsanlæg ud for matr.20bg, Diernæs By, Diernæs, tilhørende Ny Holstensprøve 14a (matr.20cd), Faaborg-Midtfyn Kommune

6. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere et fortøjningsanlæg ud for matr.20bg Diernæs By, Diernæs, tilhørende Ny Holstensprøve 14a, Faaborg- Midtfyn...
Læs mere
Tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.6a, Vindeby By, Bregninge, beliggende Troensevej 31, Svendborg Kommune

5. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.6a Vindeby By, Bregninge, beliggende Troensevej 31, Svendborg Kommune, på...
Læs mere
Tilladelse til seks fortøjningspæle ud for matr.35d, Skovbo By, Egense, beliggende Fiskopvej 19, Svendborg Kommune

5. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til seks fortøjningspæle ud for matr.35d Skovby By, Egense, beliggende Fiskopvej 19, Svendborg Kommune, på de...
Læs mere
Tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.142a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende Løveroddevej 12, Kolding Kommune

4. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.142a Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, beliggende Løveroddevej 12, Kolding Kommune,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om slæbested i Korsør Lystbådehavn ud for matr.nr. 327 Korsør Bygrunde

4. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af slæbested med adgangsbroer i Korsør Lystbådehavn. Der er tale om delvis lovliggørelse, idet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

3. juli 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden ind til Stauning Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der...
Læs mere
Tilladelse til etablering af undersøisk høfde i nærheden af Nørrekås Lystbådehavn (ud for Nordre Kystvej/Fiskerbakken) - Rønne

2. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af undersøisk høfde, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt og håndteret af Orbicon...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Hornbæk Havn, Helsingør Kommune

2. juli 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 20.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen til Hornbæk Havn, Helsingør Kommune. Bypass...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse på Heimdalsvej 4-6, matr. 15aæ,15aø og 16ml, Frederikssund Kommune

29. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højtvandsbeskyttelse i form af opsætning af et dige og højvandsbeskyttelsesmur.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Asaa Havn, Brønderslev Kommune

29. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.000 m3 rent oprensningssediment fra indersiden af nordmolen og sydmolen Asaa Havn, Brønderslev...
Læs mere
Høring: Ansøgning om fortøjninganlæg ud for Skovsbostrand 14, Svendborg, matr.nr. 17n Skovsbo By, Egense

29. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af fortøjningsanlæg til sejlbåd ca. 95 meter fra kysten ud for Skovsbostrand 14, Svendborg.
...
Læs mere
Høring: Ansøgning om sandopfyld på forstranden ud for Vilhelmsvej, Reersø (matr.nr. 5d Reersø By, Kirke Helsinge)

28. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af strandsand for forstranden ud for Vilhelmsvej i Reersø. Der udlægges på en strækning på 140...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Gilleleje Havn, Gribskov Kommune

28. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 50.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende og yderhavn Gilleleje Havn, Gribskov Kommune....
Læs mere
Høring – ansøgning om tilladelse til etablering af dige ved matr. 210b og 201f Sønderho, Landevejen 59 og 63, Sønderho, 6720 Fanø

28. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af opførelsen af dige og højvandsbeskyttelsesmur. 

 Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring – ansøgning om tilladelse til etablering af dige ved matr. 210b og 201f Sønderho, Landevejen 59 og 63, Sønderho, 6720 Fanø

28. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af opførelsen af dige og højvandsbeskyttelsesmur. 

 Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, Hellerup, Gentofte Kommune

27. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 31g, Sigridsvej 25, Gentofte Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til bypass/nyttiggørelse af rent oprenset sediment fra Anholt Havn, Norddjurs Kommune

25. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en engangs nyttiggørelse af 50.000 m3 samt årlig bypass af op til ca. 12.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejlingen,...
Læs mere
Tilladelse til opfyld og spuns i forbindelse med etablering af Stigsborg Havnefront, matr.nr. 1ee og 1fl Nørresundby Markjorde

21. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til projektet Stigsborg Havnefront, på de vilkår som fremgår nedenfor. I projektet indgår en fremrykning af den eksisterende...
Læs mere
Tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 202a og 7000ai Struer, Struer Kommune

21. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af højvandsbeskyttelse på matr. nr. 202a og 7000ai Struer, Struer Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq Yderby By, Odden, Grundejerforeningen Guldkysten, Odsherred Kommune

20. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til to slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq Yderby By, Odden, Odsherred Kommune, på de vilkår som fremgår i ansøgningen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune

20. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til kysbeskyttelse ud for matr. 7o, 7c og matr. 7000b, samt Lyngbyvej 223, Havblik 7 Lyngby By – Hjørring Kommune

19. juni 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af opsætning af ny stenkastning, opstramning af eksisterende stenkastning og sandfodring....
Læs mere
Tilladelse til slæbested ud for matr.12cq, Yderby By, Odden, Grundejerforeningen Skollehøj, Odsherred Kommune

18. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til slæbested ud for matr.12cq Yderby By, Odden, Odsherred Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
...
Læs mere
Indkaldelse af idéer og forslag i forbindelse med udvidelse af Sæby Havn, Frederikshavn Kommune

15. juni 2018

Frederikshavn Kommune har planer om udvidelse af Sæby Havn. Udvidelsen omfatter etablering af et nyt havnebassin og havneområde syd for den eksi­sterende indsejling...
Læs mere
Tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg-Midtfyn Kommune

14. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg-Midtfyn...
Læs mere
Tilladelse til fem fortøjningspæle ud for matr.40c, Skovsbo By, Egense, beliggende Rantzautsmindevej 19b, Svendborg Kommune

7. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til fem fortøjningspæle ud for matr.40c, Skovsbo By, Egense, beliggende Rantzautsmindevej 19b, Svendborg Kommune,...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra indsejling og havnebassin Sandvig Havn, Vordingborg Kommune

7. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 500 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen og havnebassin Sandvig...
Læs mere
Tilladelse til fire fortøjningspæle ud for matr.30d, Thurø By, Thurø, beliggende Grønnevej 208, Svendborg Kommune

6. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering/bibeholdelse af i alt fire fortøjningspæle ud for matr.30d, Thurø By, Thurø, beliggende Grønnevej 208, Svendborg...
Læs mere
Tilladelse til overdækket tanganlæg syd for Middelgrundsfortet, København.

6. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af overdækket tanganlæg, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke...
Læs mere
Tilladelse til etablering af tre fortøjningspæle ud for matr. 74p, Nr. Bjert, Nr. Bjert, beliggende Fjordvej 104, Kolding Kommune

4. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til tre fortøjningspæle ud for matr. 74p, Nr. Bjert, Nr. Bjert, beliggende Fjordvej 104, Kolding Kommune, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse ved Skagen SV for Gl. Skagen til Højen Fyr, 9990 Skagen Frederikshavn Kommune (fra matr. nr. 301ø Skagen Markjorder til matr. nr. 14u Skagen Markjorder)

4. juni 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at renovere og etablere en række høfder samt foretage sandfodring på kyststrækningen SV for Gl. Skagen til Højen Fyr, Frederikshavn...
Læs mere
Tilladelse til etablering af flydebroer ud for matr.34ax Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune

31. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af flydebroer ud for matr.34ax Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune, på de vilkår som fremgår af tilladelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring ud for matr.244, Rødby Markjorder, Lolland Kommune

25. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at der foretages sandfodring på strækningen, der har dimensionerne 700 m i længden og 40.000 m3 i volumen. 

Ved tilladelsen...
Læs mere
Høring - ansøgning om uddybning i Vadehavskanalen, Esbjerg Kommune

25. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning på søterritoriet i Vadehavskanalen. Uddybningen er foretaget ved gravning.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra sejlrenden til Næstved Havn i Karrebæk Fjord

14. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 28.000 m3/år rent oprensningssediment årligt fra områderne N1, N2 og N3 i Karrebæksminde Fjord...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af multihus i Nyborg Marina, samt ledning udenfor Nyborg Marina, Nyborg

9. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et multihus i Nyborg Marina, samt ledning udenfor Nyborg Marina, Nyborg Kommune, Sønderborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til etablering af et dige mellem Gudenåen og Storkeengen, matr. nr. 30e, 18a, 6ti Vorup By, Vorup, Randers Kommune

9. maj 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse i form af et dige beliggende mellem Gudenåen og Storkeengen. Diget indgår som en del af projektet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af to spildevandsledninger samt en vandledning under Hvide Sande Havn, imellem matr. 11pb, 362a og 11sm Søgaard Hgd., Holmsland. Ringkøbing-Skjern Kommune

8. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af to spildevandsledninger samt en vandledning på søterritoriet under Hvide Sande Havn, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Lovliggørelse af kystbeskyttelse i form af stenkastning ud for Klintevej 25, 3390 Halsnæs, matr. Nr. 7r Hald By, Torup

4. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til etableret stenkastning ud for Klintevej 25, 3390 Halsnæs, matr. Nr. 7r Hald By, Torup.
Kystdirektoratet har...
Læs mere
Tilladelse til lovliggørelse af uddybning i Hou Lystbådehavn, matr.nr. 54c m.fl. Hou By, Hals

1. maj 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til uddybning i Hou Lystbådehavn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
 
Det skal bemærkes, at tilladelsen er en lovliggørelse...
Læs mere
Idéer og forslag i forbindelse med miljøvurdering af centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark, Sønderborg Kommune

25. april 2018

Sønderborg Forsyning har søgt om at etablere et nyt centralrenseanlæg med transportanlæg ved Vestermark, nord for Sønderborg. Et udarbejdet ideoplæg samt tegninger og ansøgning...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af flydende shelter og trædesti, matr.6c, Bjørnstrup By, Røsnæs, Kalundborg

6. april 2018

Til hørings- og orienteringsparter

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et flydende shelter samt trædesti, ud for matr. 6c,...
Læs mere
Høring om ansøgning om fortøjningspæle ved Pinsebroen, Christiansmindevej i Svendborg

26. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ved Pinsebroen ud for matr.14e, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.
...
Læs mere


26. januar 2018


Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse af by og cykelsti fra Maagevej 36 til Fasanvej, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

6. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ændre en støttemur til højvandsbeskyttelse ved at opsætte betonplinte og en højvandslåge af rustfrit stål og i forlængelse...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, Morsø Kommune

9. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, ved siden af Feggesundfærgelejet.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark