Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Høring - Ansøgning om etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune

16. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af slæbested ud for matr.59c, Båring By, Asperup, beliggende Molevej 7, Middelfart Kommune. 
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering og renovering af højvandsdige på matr. nr. 131p og langs matr. nr. 7000ag, Nykøbing M. Markjorder, Nykøbing Mors, Morsø Kommune

16. marts 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering og renovering af højvandsdige og stenglacis på matr. nr. 131p, Nykøbing M, Markjorder, Nykøbing Mors, på de vilkår...
Læs mere
Høring - Ansøgning om ændring af sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt Ternevej 39, 40 og 41, Løkken, Hjørring Kommune

15. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om at ændre den tidligere meddelte tilladelse til sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass/nyttiggørelse af rent oprensningssediment fra Humlum Fiskeleje & Camping, Struer Kommune

14. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass/nyttiggørelse af rent oprensningssediment fra Humlum Fiskeleje & Camping, Struer...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til styret underboring ved Randers Fjord mellem Mellerup og Voer ud for matr.9h Mellerup By og matr.15c Voer By, Randers og Norddjurs Kommuner

13. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til styret underboring ved Randers Fjord mellem Mellerup og Voer ud for matr.9h Mellerup By og matr.15c Voer...
Læs mere
Tilladelse til forskningsprojekt med sandcapping på to lokaliteter i Odense Fjord

13. marts 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et forskningsprojekt på to lokaliteter i Odense Fjord, hvor der på to lokaliteter udlægges et mindre lag sand (sandcapping),...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra områderne R1, R2 og R3 Rørvig Havn

12. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om bypass af rent oprensningssediment fra områderne R1, R2 og R3 Rørvig Havn. Der søges om bypass af

R3:  10.000 m3 i...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en kombineret bade- og kajakbro ud for matr. 1azk, Nyborg Markjorder og et badeanlæg ud for matr.1c, Nyborg Markjorder Nyborg Kommune

12. marts 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en kombineret bade- og kajakbro ud for matr. 1azk, Nyborg Markjorder og et badeanlæg ud for matr.1c, Nyborg...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidigt forsøgsområde i Ajstrup Bugt, Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune

5. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde i Ajstrup Bugt, Mariager Fjord, Mariagerfjord Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment ved Olfert Fischers vej 20, Svendborg Kommune

2. marts 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 20 m3 rent oprensningssediment årligt fra vedligehold af uddybning ved bådebro på Olfert Fischers...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af 4 fortøjningspæle ud for matr.74p, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, beliggende Fjordvej 104, Kolding Kommune

1. marts 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 4 fortøjningspæle ud for matr.74p, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, beliggende Fjordvej 104, Kolding...
Læs mere
Tilladelse til etablering af 8 fortøjningspæle ud for Strandhuse 57, Svendborg, matr.nr. 19l Skt. Jørgens, Svendborg Jorder

28. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af 8 fortøjningspæle ud for tilhørende bådebro, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.12cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune (grundejerforeningen Skollehøj)

26. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til et slæbested ud for matr.12cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune. Slæbestedet ejes af Grundejerforeningen...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune (grundejerforeningen Guldkysten)

26. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til to slæbesteder ud for matr.1cs og 1cq, Yderby By, Odden, Odsherred Kommune. Slæbestederne ejes...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af dige ved Strandvænget, matr. 1 cq, Handbjerg Hgd., Handbjerg, Holstebro Kommune

26. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om etablering af dige ud for matr. 1 cq Handbjerg Hgd., Handbjerg, Holstebro Kommune. Diget er en forlængelse af tidligere tilladt...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Thyborøn Havn, Lemvig Kommune

22. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 10.000 m3 rent oprensningssediment årligt dog højest 30.000 m3 over en 5-årig periode fra Thyborøn...
Læs mere
Tilladelse til forlængelse af Kalvebod Diget fra matr. nr. 38d, 38zb, 38zc, 38bv, 7000d, 38za, 38v, 38s, 1b, 7000e, 3l og 2c Ullerup By, Tårnby Kommune

22. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en forlængelse af Kalvebod Diget på de ovennævnte ejendomme.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Tilladelse til kajaklandingsrampe ud for matr.nr. 21b Ørby By, Helgenæs, Sletterhage, Syddjurs Kommune

21. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et slæbested til brug for kajak, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der...
Læs mere
Tilladelse til etablering af sauna på Dampskibsbroen, Troense Havn, Svendborg Kommune

19. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af en sauna på Dampskibsbroen, ud for matr. 7000c, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune, på de vilkår som...
Læs mere
Høring - Ansøgning om lovliggørelse af etableret stenkastning på matrikel 7r, Hald By, Torup, Halsnæs Kommune

14. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af etableret stenkastning på matrikel 7r, Hald By, Torup.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune

14. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørelse af fortøjningspæle ud for matr.20aa, Diernæs By, Diernæs, beliggende Ny Holstensprøve 6, Faaborg, Faaborg-Midtfyn...
Læs mere
Høring - ansøgning om tilladelse til bibeholdelse og udvidelse af kystbeskyttelsen i form af kystdige på matr. nr. 1aq Holckenhavn Hgd, Vindinge, Nyborg Kommune

13. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Holckenhavn Slot om tilladelse til at forhøje og forlænge det eksisterende dige på ejendommen, matr. nr. 1aq Holckenhavn...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til etablering og renovering af højvandsdige langs matr. nr. 131p og matr. nr. 7000ag, Nykøbing M. Markjorder, Nykøbing Mors.

13. februar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Morsø Kommune om tilladelse til etablering og renovering af eksisterende kystbeskyttelse i form af en forhøjelse af eksisterende...
Læs mere
Tilladelse til udlæg af svømmebøjer ved Lynæs Havbad, Lynæs Havn

6. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af svømmebøjer til brug for svømmebane til Lynæs Havbad ud for Lynæs Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Næssund Færgens sejlløb

1. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass op til 100 m3/år med rent oprensningssediment årligt fra Næssund Færgens sejlløb, på de vilkår som fremgår...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse i Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune og Tangbjerg i Egedal Kommune

1. februar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til højvandsbeskyttelse i Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune og Tangbjerg i Egedal Kommune.  
Afgørelsen kan findes under menupunktet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af tre bøjer til svømmebane og kajakroning ud for Præstø Havn

31. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af tre bøjer på søterritoriet ud for Præstø Havn til brug for markering af svømmebane og kajakroning, på de vilkår...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Charlottenlund Søbad, Gentofte Kommune

31. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 1.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Charlottenlund Søbad, Gentofte Kommune. Det oprensede...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse ud for matr. 4æ Kregme By, Kregme, Marsvej 14, 3300 Frederiksværk, Halsnæs Kommune

26. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at lave en kystbeskyttelsesforanstaltning i form af en reetablering af den ca. 3 meter høje skrænt ved opfyldning med ler...
Læs mere
Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg ud for matr.6bæ, Glyngøre, Skive Kommune

26. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere (udlægge) et jordvarmeanlæg, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der...
Læs mere
Høring om ansøgning om fortøjningspæle ved Pinsebroen, Christiansmindevej i Svendborg

26. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til fortøjningspæle ved Pinsebroen ud for matr.14e, Svendborg Markjorder, Svendborg Kommune.
...
Læs mere


26. januar 2018


Læs mere
Tilladelse til udvidelse af moleanlæg og etablering af badebro, Espergærde Havn

24. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til moleudvidelse samt etablering af slæbested og broanlæg, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, Holstebro Kommune

22. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en fugleø i Nissum Fjord, syd for Thorsminde, ud for matr. 190, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, Holstebro Kommune,...
Læs mere
Tilladelse til surfrev syd for Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

19. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af et surfrev syd for Hvide Sande Havn, på de vilkår som fremgår i tilladelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Orientering om tilladelse til fortøjningsanlæg ud for matr. 46ai, Bredballe By, Bredballe, beliggende Strandvejen 108, Vejle Kommune

19. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til et fortøjningsanlæg ud for matr.46ai, Bredballe By, Bredballe, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om bypass ved Sælhundeholm Løbet i Limfjorden

16. januar 2018

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 60.000 m3/år rent oprensningssediment fra sejlløbet Sælhundeholm Løbet i Limfjorden, ud for Thyborøn...
Læs mere
Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Nyord Havn, Vordingborg Kommune

11. januar 2018

Tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Nyord Havn, Vordingborg Kommune
 Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 400 m3 rent oprensningssediment...
Læs mere
Tilladelse til anlæg af lystbådehavn i Knudshoved Færgehavn, Nyborg Kommune

10. januar 2018

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16 a til at anlægge en lystbådehavn med sammenlagt op til ca. 2800 bådpladser (det fulde havnebassin),...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse af by og cykelsti fra Maagevej 36 til Fasanvej, Nykøbing Mors, Morsø Kommune.

6. november 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at ændre en støttemur til højvandsbeskyttelse ved at opsætte betonplinte og en højvandslåge af rustfrit stål og i forlængelse...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, Morsø Kommune

9. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, ved siden af Feggesundfærgelejet.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark