Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Tilladelse til etablering af sandfodring i forbindelse med udvidelse af Rønne Havn - Strand ud for del af Galløkken, Rønne, matr.320a Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune.

22. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til en terrænændring i form af en sandfodring ud for Galløkken, Rønne, matr. 320a Rønne Markjorder, Bornholms Regionskommune....
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af et surfrev syd for Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

22. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et surfrev syd for Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renoveringsprojekt af ydermole i Faaborg Havn (ny spuns + opfyld)

21. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af molehoved i Faaborg Havn, ved at der bl.a. etableres ny spuns og opfyld.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass fra Rømø Havn, Tønder Kommune

21. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass med op til 130.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Rømø Havn, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
...
Læs mere
Tilladelse til 5 fortøjningspæle, Schifters Bådlaug, ud for matr.nr. 593 Christianshavns Kvarter, København

19. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at 5 fortøjningspæle, hvorved der etableres 4 bådpladser, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejlingen til Taarbæk Havn, Taarbæk-Lyngby Kommune

19. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 700 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen til Taarbæk Havn, Taarbæk-Lyngby Kommune.
...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass samt nyttiggørelse til sandfodring af rent oprenset sediment ved Handbjerg Marina, Holstebro Kommune

18. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om ændring af tilladelse til bypass ved Handbjerg Marina til en tilladelsen til både bypass og nyttiggørelse til sandfodring...
Læs mere
Høring - Ansøgning om gravning og etablering af kontraklap ifm. vandløbsprojekt på matr. nr. 16gt Østerlavet, Malling, Hjørring Kommune

18. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bortgravning af materiale til at skabe et nyt vandløbstracé og etablering af udløbsbygværk med kontraklap....
Læs mere
Høring - Ansøgning om sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for og på matr. nr. 11f, 11k, 11l, 7000d, 92b Skallerup Præstegård, Skallerup, Hjørring Kommune

18. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for og på matr. nr. 11f, 11k, 11l, 7000d, 92b Skallerup...
Læs mere
Høring: Ansøgning om uddybning af Skive Jollehavn + sejlrende

15. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til uddybning i Skive Jollehavn, samt sejlrende.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til renovering af mole ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune

15. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering af mole ved Kragenæs Havn, matr. 8c, Kragenæs By, Birket, Lolland Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til udlægning af p-ring i Svendborgsund ved Christiansminde, Svendborg Kommune

15. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af p-ring i Svendborgsund ved Christiansminde vest for stenrøsen lige indenfor 2 m kurven.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om etablering af slæbested og broanlæg ved Espergærde Havn, matr.nr. 7d Espergærde By, Egebæksvang.

14. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til af broanlæg og slæbested ved Espergærde Havn.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring (overdraget sag): Aalborg Spritfabrik - udbygning af kajanlæg, etablering af rørledning, opfyld samt etablering af trædæk

14. september 2017

Vigtig note
Kystdirektoratet har af Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fået overdraget en ansøgning om udbygning af kajanlæg mm. ud for Aalborg Spritfabrik, matr.nr. 7000u...
Læs mere
Tilladelse til uddybning i dele af Skive Søsportshavn og sejlrende, matr. 1UX, krabbeholm, Skive Jorder, Skive Kommune

13. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at uddybning af Skive Søsportshavn og sejlrenden, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til terrænændring i forbindelse med opførelse af byggeri på grunden Toldbakken 10, Hejlsminde, Kolding Kommune.

12. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra ejerne af Toldbakken 10, Hejlsminde, Kolding Kommune om tilladelse til terrænændring af grunden.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af sauna på brohoved i Troense Havn, ud for matr. 7000c, Troense By, Bregninge, Svendborg Kommune

11. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en sauna på et brohoved i Troense Havn, ud for matr. 7000c, Troense By, Bregninge, Svendborg...
Læs mere
Tilladelse til udlægning af lyttestation ved stenrev, ud for matr. 1bs, Hindsgavl, Middelfart Jorder og 92a og 92b, Middelfart Markjorder, Middelfart Kommune

11. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af en lyttestation ved stenrev, ud for matr. 1bs, Hindsgavl, Middelfart Jorder og 92a og 92b, Middelfart Markjorder,...
Læs mere
Tilladelse til byudviklingsprojekt i Horsens Havn, Etape 1.

11. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til byudviklingsprojekt i Horsens Havn, Etape 1, som består af  mulighedsfelt, offentlig plads, udgravning af kanal og broanlæg...
Læs mere
Høring - Ansøgning om opsætning af en gittermast i Juelsminde Havn ud for matr. 87c og 89b Klakring By, Klakring, Hedensted Kommune

8. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til opsætning af en gittermast. Masten skal anvendes til at forbedre VHF-dækning for søredningsstation og for redningsbåd.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til styret underboring af telekabel mellem Fyn og Ejlinge Ø, Nordfyns Kommune

7. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til styret underboring af et telekabel til Ejlinge Ø, ud for matriklerne 6k, Jersore By, Klinte på Fyns siden og...
Læs mere
Høring (kort frist): Ansøgning om bypass af oprensningssediment - Rømø Havn

6. september 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 130.000 m3 oprensningssediment fra Rømø Havn, Tønder Kommune.

Ansøgningens formål er...
Læs mere
Tilladelse til nedlægning af fiberkabel mellem Mandø og Jylland

6. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til nedlægning af fiberkabel mellem Mandø og Jylland, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Ansøgningen er indsendt af...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forstærkning af skråningsbeskyttelse og strandfodring ved Oddenvej på matr.nr. 7000c, 6cb, 6ck, 6cc, 6ci og 6ch, Overby By, Odden, beliggende Sjællands Odde, Odsherred

5. september 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forstærket skråningsbeskyttelse og kompenserende strandfodring (med ral og sand) på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt Ternevej 39, 40 og 41, Løkken, Hjørring Kommune.

31. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Mejsevej 15 samt Ternevej 39, 40 og 41, Løkken,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Bjergbakken 16 og 29, Løkken, Hjørring Kommune.

31. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for Bjergbakken 16 og 29, Løkken, Hjørring Kommune....
Læs mere
Tilladelse til anløbsbro ud for matr.nr. 212a Rindby By, Nordby. Fanø

31. august 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til genopførelse af anløbsbroen ”Svenskerbroen” ud for matr.nr. 212a Rindby By, Nordby, Fanø, på de vilkår som fremgår af...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Fynshav Bådehavn, Sønderborg Kommune

31. august 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 2.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingen til Fynshav Bådehavn, Sønderborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring om ansøgning til renovering af duc A'alber ved Kong Frederik den IX's bro i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune

29. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering/udskiftning af duc A’alber ved Kong Frederik den IX's bro i Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til forstærkning af dige mellem Nivå havn og Store sø, Ved strandvejen 399, Nord for Nivå havn, matr. 30t, Niverød By, Karlebo, Nivå, Fredensborg Kommune

25. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning fra Fredensborg Kommune om tilladelse til forstærkning af dige mellem Nivå havn og Store sø, Ved strandvejen 399, Nord for Nivå...
Læs mere
Høring – Ansøgning om tilladelse til bypass med rent oprenset sediment fra sejlrenden dele af havnebassinet Nordby Havn, Fanø, Fanø Kommune

25. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass med rent oprensningssand fra sejlrende og dele af havnebassinet (område B-G) Nordby Havn, Fanø, Fanø...
Læs mere
Afslag på ansøgning om digefodsforstærkning på Ulvshale-Fællesskov Dige, matr. nr. 31cb, 155a og 153dv, Hegnede, Stege Jorder, Vordingborg Kommune

23. august 2017

Kystdirektoratet har den 19. maj 2017 modtaget ansøgning om tilladelse til digefodsforstærkning med sten ud for ovennævnte matrikler.

Kystdirektoratet meddeler hermed...
Læs mere
Høring: Ansøgning om forskellige promenadeanlæg mm. i Lemvig Havn - del af kystbeskyttelsesprojekt

23. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af forskellige promenadeanlæg mm. i Lemvig Havn i en samlet ansøgning om et større fornyelsesprojekt...
Læs mere
Høring: Ansøgning om tilladelse til etablering af træpromenade, trappe og flydebroer mv. ved matr. 34ar og 34an, Engene, Vejle Jorder, Vejle Kommune

23. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af træpromenade, trappe og flydebroer mv. ved matr. 34ar og 34an, Engene, Vejle Jorder, Vejle...
Læs mere
Høring - Ansøgning om etablering af højvandsbeskyttelse ved Næsby Strand, Slagelse Kommune

23. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere et dige og en spuns, der beskytter Vintergækkevej 2-11, Hyacintvej 1-36, Bæltevej 1-29, Bølgevej...
Læs mere
Tilladelse til sandbuffer med bagstopper og kompenserende fodring ud for og på Morgenvej 2-8, Januarvej 8, Majvej 24, 9800 Hjørring (matr. nr. 28a, 28i, 28h, 28e, 28d, 29a Skallerup Præstegård, Skallerup, Hjørring Kommune)

22. august 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere en sandbuffer med bagstopper og kompensationsfodring ud for ovennævnte ejendomme. En sandbuffer med bagstopper,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af nyt vandindtag til havvand til Nordsøen Forskerpark, Hjørring Kommune

18. august 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablering af nyt vandindtag til havvand til Nordsøen Forskerpark ud for matr.nr. 123a, Horne By, Hirtshals, Hjørring...
Læs mere
Tillæg til tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Esbjerg Havns Østhavn, Esbjerg Kommune

18. august 2017

Esbjerg Havn har anmodet om at få tilladelse til også at benytte bypassplads E.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.
Spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen...
Læs mere
Tilladelse til renovering/udskiftning og forlængelse af eksisterende broer ud for matr.194c Hobro Bygrunde, og 93h, Hobro Markjorder, i Hobro både- og fiskerihavn, Mariagerfjord Kommune

15. august 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til renovering/udskiftning og forlængelse af eksisterende broer ud for matr. nr. 194c, Hobro Bygrunde, og 93h, Hobro Markjorder,...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Sejerø Havn, Kalundborg Kommune

14. august 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 4.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra område BP3 og BP4 Sejerø Havn, Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af 19 stenrev i farvandet omkring Als, Sønderborg Kommune

11. august 2017

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til at etablere 19 stenrev i farvandet ud for Als, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes...
Læs mere
Høring - Ansøgning om slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, Morsø Kommune

9. august 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et slæbested ud for matr.nr. 3d, Feggesund, ved siden af Feggesundfærgelejet.

 

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til højvandsmur ved Lystbådehavn, Strandgade/Havnevej, Roskilde Kommune

8. august 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af højvandsmur på matr. nr. 66l, 73, 7000ar, 7000al og 66a Skt. Jørgensbjerg,...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse i form af klimasikringsmur og terrænhævning, samt lovliggørelse af klimasikringsmur, matr.nr. 763o, 800e, 7000dd, 802, 7000af, 763p, 7000ax Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune

2. august 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til kystbeskyttelse i form af klimasikringsmur og terrænhævning, samt lovliggørelse af klimasikringsmur,...
Læs mere
Tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde i Skive Fjord, Skive Kommune

27. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af et midlertidigt forsøgsområde, indeholdende op til 15 indhegnede forsøgsfelter, i bunden af Skive Fjord, på de...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af svømmebane ud for matr. 4g m.fl., Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Kolding Kommune

27. juli 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en svømmebane ud for matr. 4g, 10i og 9v, Nr. Bjert By, Nr. Bjert, Kolding Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til søflyveplads ud for Aarhus Havn til brug for vandfly

25. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af søflyveplads, som består af et område ud for Aarhus Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen. Søflyvepladsen skal...
Læs mere
Høring. Ansøgning om udvidelse af Schifters Bådlaug, Holmen, matr.nr. 593 Christianshavns Kvarter, København

7. juli 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af Schifters Bådlaug med 4 bådpladser, hvorved der etableres 5 nye fortøjningspæle.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til forhøjelse af eksisterende kystbeskyttelse på Sprogø (matr. nr. 1 Sprogø, Korsør Jorder), Slagelse Kommune

7. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forhøje eksisterende kystbeskyttelse, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke...
Læs mere
Tilladelse til udlægning af to specialdesignede revstrukturer, samt fire betonbeskyttelseskapper, i forbindelse med et forskningsprojekt ved Halsskov Havn, Korsør, ud for matr. 351a, Korsør Markjorder, Slagelse Kommune

7. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af to specialdesignede revstrukturer, samt fire betonbeskyttelseskapper, i forbindelse med et forskningsprojekt,...
Læs mere
Tilladelse til renovering af vestre molehoved i Hals Havn, matr.nr. 222a, Hals By, Hals, Aalborg Kommune

7. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til renovering af vestre molehoved i Hals Havn, på de vilkår som fremgår i afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke...
Læs mere
Tilladelse til ændring af strandparken "Ny Søndre Strand" ud for matr.nr. 19a og 20a, Køge Markjorder, Køge Kommune

7. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til ændring af strandparken ”Ny Søndre Strand”, ved fjernelse af nordlig høfde, samt terrænændring og opfyldning af sand, på...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk Kommune

6. juli 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprensningssediment fra Taarbæk Havn, Lyngby-Taarbæk Kommune.
Der søges om tilladelse...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Felsted Kog Havn, Holstebro Kommune

6. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 700 m3 rent oprensningssediment årligt fra Felsted Kog Havn, Holstebro Kommune.
Kystdirektoratet har...
Læs mere
Tilladelse til opstilling af måleplatform til forskningsformål i Rødsand Lagune, Lolland

5. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til opstilling af en måleplatform til forskningsformål, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af mindre lystbådehavn i Nyborg Havn, Nyborg Kommune

5. juli 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en mindre lystbådehavn ud for matr. 927m, 927t og 7000ex, Nyborg Bygrunde, i Nyborg Havn, Nyborg...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejlingssektoren i Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

4. juli 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 300.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra indsejlingssektoren i Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern...
Læs mere
Høring: Ansøgning om lovliggørelse af oversvømmelsesbeskyttelse ud for matr. 3ar Lyndby By, Lyndby, Hornsherredvej 272, Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

4. juli 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning lovliggørelse af oversvømmelsesbeskyttelse i form af et dige ud for matr. 3ar Lyndby By, Lyndby, Hornsherredvej 272, Kirke Hyllinge,...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Fjordrende ved Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

29. juni 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til bypass af op til ca. 10.000 m3 rent oprensningssediment årligt fra Fjordrende ved Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Orientering om tilladelse til råvandsledning under Haderslev Fjord mellem matr.nr 150 Vandling, Starup og matr.nr. 317 Åstrup

27. juni 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af råvandsledning under Haderslev Fjord, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.
Kystdirektoratet har vurderet,...
Læs mere
Høring: Ansøgningen om renovering/udskiftning og forlængelse af eksisterende broer ud for matr. nr. 194 C, og 93h, i Hobro både- og fiskerihavn, Mariagerfjord Kommune

26. juni 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering og udvidelse af eksisterende broer i Hobro både- og fiskerihavn.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark