Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Offentliggørelser


Høring - Ansøgning om tilladelse til ændring af strandpark, Køge Kommune

23. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til ændring af strandparken ”Ny Søndre Strand” ved fjernelse af nordlig høfde, samt flytning og tilførsel af...
Læs mere
Høring – Ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af rent oprenset sediment fra Hou Havn, Aalborg Kommune

22. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til at foretage bypass ved Hou Lystbådehavn, Aalborg Kommune.
Der oprenses årligt op til ca. 9.000...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af broanlæg ud for matr. 3z, Vejlby By, Vejlby, Middelfart Kommune

22. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et broanlæg ud for matr. 3z, Vejlby By, Vejlby, Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Afgørelse om udarbejdelse af VVM-redegørelse, samt indkaldelse af emner ifm. projekt ”Kolding Marina City”, Kolding Kommune

22. marts 2017

Kystdirektoratet har truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til projekt ”Kolding Marina City”, idet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Rødvig Havn, Stevns Kommune

21. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 5.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Rødvig Havn. Stevns Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om svømmebane/dykkerbane/badeområde ud for Marselisborg Lystbådehavn

20. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af svømmebane, dykkerbane og badeområde ved Marselisborg Lystbådehavn.

Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring: Ansøgning om renovering og mindre udbygning af servicekaj i Marstal Havn, matr.nr. 686a Marstal

20. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til en mindre ombygning af kajanlæg der anvendes til servicefunktioner i lystbådehavnen på Marstal. Der sker...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af ny pæleskærm ved lystbådehavn ud for Sønderballe Strand, 6100 Haderslev

16. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af ny pæleskærm ved lystbådehavn ud for Sønderballe Strand, 6100 Haderslev

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring og tilladelse til etablering af nyt badeanlæg, ’badesnegl’ og flydetov, ud for matr. nr. 796 og 797, Fredericia Bygrunde, Fredericia Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til sandfodring og tilladelse til etablering af nyt badeanlæg, ’badesnegl’ og flydetov, ud for matr. nr. 796 og 797, Fredericia...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra Hundige Havn, Greve Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om fornyelse af tilladelse til bypass af op til 4.000 m3 årligt rent oprenset sediment fra Hundige Havn, Greve Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til sandfodring, matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade 1, Thyholm, Struer Kommune

15. marts 2017

Kystdirektoratet meddeler hermed tilladelse efter kystbeskyttelsesloven til sandfodring på matr. nr. 21f, 21ø og 21an, Jegindø By, beliggende Skovstien 34 og 36, samt Havnegade...
Læs mere
Tilladelse til uddybning i Nyborg Marina, Nyborg Kommune

13. marts 2017

Kystdirektoratet har meddelt tilladelse til uddybning i Nyborg Marina, ud for matr. 1rd, Dyrehavegård, Nyborg, Nyborg Kommune.
Kystdirektoratet har vurderet, at der...
Læs mere
Tilladelse til etablering af havsvømmebane ved Bogense Havn og Marina, Nordfyns Kommune

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at udlægge bøjer til etablering af en svømmebane ud ved Bogense Havn og Marina ud for matr. nr. 294a, Bogense Bygrunde, Nordfyns...
Læs mere
Tilladelse til etablering af ny indsejling til Rungsted Havn, Hørsholm

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af ny indsejling til Rungsted Havn, ud for matr.29a, Rungsted By, Rungsted, Hørsholm Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til etablering af en flydebro ud for ejendommen Ringvej 2, matr. nr. 23fv, Glyngøre, Roslev, Skive Kommune

10. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at etablere flydebroe ved Ringvej 2, Roslev.
Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til udlægning af to specialdesignede revstrukturer, samt fire betonbeskyttelseskapper, ved Halsskov Havn, Korsør, Slagelse Kommune

9. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til udlægning af to specialdesignede revstrukturer, samt fire betonbeskyttelseskapper, i forbindelse med et...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til renovering mv. af Livø Havn, Livø, Vesthimmerlands Kommune

9. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til renovering mv. af Livø Havn, Livø, Vesthimmerlands Kommune.
Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af 19 stenrev i farvandet omkring Als, Sønderborg Kommune

8. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af 19 stenrev, i forbindelse med naturgenopretning og forskning, i farvandet omkring Als, Sønderborg...
Læs mere
Tilladelse til kystbeskyttelse af vej ud for matr. 7000b Selsø Hgd, Selsø (ved slusen) samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til kystbeskyttelse, stiforbindelse og træbro ved Selsø Sluse, Frederikssund Kommune (mellem station 0 og 337)

8. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til kystbeskyttelse samt dispensation i forhold til strandbeskyttelseslinjen til henholdsvis kystbeskyttelsesforanstaltningen,...
Læs mere
Tilladelse til at udføre en mindre udbygning af Rørvig Havn. Rørvig ud for matr.nr. 66a Rørvig By, Rørvig, Odsherred Kommune

7. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udbygning af molekonstruktionen i Rørvig Havn til etablering af strandparkslignende område til blandet rekreativ anvendelse,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om lovliggørende tilladelse til udført renovering af mole i Stinesminde Havn, matr. 1ab Overgård Hgd., Ove, Havnen, 9500 Hobro, Mariagerfjord Kommune

7. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om lovliggørende tilladelse til udført renovering af mole i Stinesminde Havn, matr. 1ab Overgård Hgd., Ove, Havnen, 9500 Hobro,...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra Draget sejlrende, Limfjorden

2. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af op til 25.000 m3 årligt rent oprenset sediment fra Draget i Limfjorden.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune

2. marts 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 25.000 m3 rent oprensningssediment Thyborøn Færgeleje, Lemvig Kommune.
Kystdirektoratet behandler...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent sediment oprensning af sejlrende ind til Skaven Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

1. marts 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 4.000 m3 rent sediment oprensning af sejlrende ind til Skaven Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af rent oprenset sediment fra Østhavnen, Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune

28. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 1.500.000 m3 rent oprensningssediment til fra Østhavnen, Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune.
...
Læs mere
Høring - Ansøgning om lovliggørende tilladelse til etablering af et dige på matr. nr. 3f og 5b, Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune

22. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til lovliggørende tilladelse til etablering af et dige på matr. nr. 3f og 5b, Fårup By, Lødderup, Morsø Kommune.

Diget...
Læs mere
Høring – Ansøgning om nyttiggørelse af oprenset sediment til kystfodring ved Rungsted Strand, Ro- og Kajakklub, Hørsholm Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til nyttiggørelse af ca. 300 m3 rent oprensningssediment til kystfodring ved Rungsted Strand, Ro- og Kajakklub,...
Læs mere
Høring: Ansøgning om slæbested ud for Svinget 23, Randers, matr.nr. 122d Tustrup Enge, Albæk

21. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af slæbested ud for ejendommen Svinget 23, Randers. Bemærk at der på seneste luftfotos af ejendommen...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent sediment fra præventiv oprensning nord for indsejlingen til Hvide Sande Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 300.000 m3 rent sediment fra præventiv oprensning nord for indsejlingen til Hvide Sande Havn,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse By, Orø, Holbæk Kommune, og matr. 52, Vejleby By, Ferslev, Frederikssund Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til boring i forbindelse med anlæggelse af højhastighedsinternet til Orø i Isefjorden mellem matr. 2b Gamløse...
Læs mere
Tilladelse til etablering af havnekran og anløbsbro i Korsør Lystbådehavn, matr. 327 Korsør Bygrunde, Sylowsvej 10 B, 4220 Korsør, Slagelse Kommune

21. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af havnekran og mindre
anløbsbro i træ.
Ansøgningen er indsendt af A1 Consult, som rådgiver for ansøger.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Offentliggørelse af VVM-redegørelse for udvidelse og uddybning af sejlrende ved Vordingborg Havn

21. februar 2017

Kystdirektoratet skal i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 895 af 21. juni 2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og foranstaltninger på søterritoriet hermed...
Læs mere
Tilladelse til 6 fortøjningspæle ved bådebro ud for matr. nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg

17. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed lovliggørende tilladelse til 6 fortøjningspæle ved bådebro ud for matr. nr. 9a Thurø By, Thurø, Søndervej 54A, 5700 Svendborg.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til udlægning af fire fortøjningstønder/-bøjer i Lunkebugten ved Tåsinge, Svendborg Kommune

17. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til udlægning af fire fortøjningstønder/-bøjer ved vragene af fire motortorpedobåde i Lunkebugten ved Tåsinge.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlløb Nordlig Trafikhavn, Hundested Havn, Halsnæs Kommune

17. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 4.500 m3 rent oprensningssediment fra sejlløb ind til Nordlig Trafikhavn Hundested Havn, Halsnæs...
Læs mere
Tilladelse til etablering af udløbsbygværk og rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn Jorder, Frederikshavn Kommune.

17. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til etablering af udløbsbygværk og rørledninger gennem eksisterende stenkastning på matrikel 168ag, Frederikshavn Jorder, Frederikshavn...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til etablering af flydende platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg, Ringkøbing-Skjern Kommune

16. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af flydende platform med rækværk ved Skaven Strand, ud for matr. 42e, Lønborggård Hgd., Lønborg,...
Læs mere
Høring - Ansøgning om tilladelse til terrænændring ud for matr. 41e Ø. Åby By, Skårup. Skårupøre Strandvej 70, 5881 Skårup, Svendborg Kommune.

16. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til terrænændring ud for matr. 41e Ø. Åby By, Skårup. Skårupøre Strandvej 70, 5881 Skårup, Svendborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Afslag på ansøgning om lovliggørelse samt påbud om fjernelse af forstærket kystbeskyttelse ud for Klintevej 25, 3390 Hundested, Halsnæs Kommune (matr. nr. 7r Hald By, Torup)

14. februar 2017

Kystdirektoratet har meddelt afslag på ansøgning om lovliggørelse af forstærket kystbeskyttelse ud for Klintevej 25, 3390 Hundested.
Afgørelsen kan ses under menupunktet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende og indsejling til Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune

13. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 1.500 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende og indsejling til Humlebæk Havn, Fredensborg Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Høring: Ansøgning om nyetablering af jollehavn ved Ålbæk, Ålbæk Anker- og Landingsplads, Ålbækvej 33, Delvist matrikel 1a Ålbæk By, Lihme, Skive Kommune

10. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en ny jollehavn med 30-50 bådpladser ved Ålbæk.

Kystdirektoratet behandler ansøgningen efter...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra Endelave Havn, Horsens Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 2.500 m3 rent oprensningssediment fra Endelave Havn, Horsens Kommune. 
Sedimentet ønsket placeres...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra sejlrende og bassin ved Kulhuse Jollehavn, Frederikssund Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 2.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende og bassin ved Kulhuse Jollehavn, Frederikssund Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indersiden af vestbroen ved Troense Bådelaug, Svendborg Kommune

7. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 600 m3 rent oprensningssediment fra indersiden af vestbroen ved Troense Bådelaug, Landingen 4, 5700...
Læs mere
Høring: Ansøgning om kajakpolobane i Roskilde Havn

7. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af én kajakpolobane i Roskilde Havn. I ansøgningen er der to forslag til behandling, og vi skal...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra område 5 i Aalbæk Havn, Frederikshavn Kommune

3. februar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 3.500 m3 rent oprensningssediment fra område 5 i Aalbæk Havn, Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment ved badebro, Svendborg Sund, matr. 63c Nyby By, Bregninge, Degnemolen 16, 5700 Svendborg, Svendborg Kommune

3. februar 2017

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Afgørelsen kan ses under menupunktet ’filer’.
Spørgsmål til afgørelsen...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra sejlrende ind til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune

2. februar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 3.000 m3 rent oprensningssediment fra sejlrende ind til Vedbæk Havn, Rudersdal Kommune.
Sedimentet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra Skødshoved Bro- og Jollehavn, Syddjurs Kommune

31. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 500 m3 rent oprensningssediment fra Skødshoved Bro- og Jollehavn, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til bypass efter Kystbeskyttelsesloven af rent oprensningssediment fra indsejling til Norsminde Lystbådehavn, Odder Kommune

30. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til årlig bypass af op til ca. 5.000 m3 rent oprensningssediment fra indsejling til Norsminde Lystbådehavn, Odder Kommune.
 
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af inddæmning og opfyldning ved matr. nr. 18e og 60æ Frederiksværk Markjorder, Halsnæs Kommune

30. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til højvandsbeskyttelse i form af inddæmning og opfyldning i den inderste del af inderhavnen ved matr. nr. 18e og 60æ Frederiksværk...
Læs mere
Tilladelse til forhøjelse af stenmole i Reersø Havn ud for matr.nr. 89c Reersø By, Kirke Helsinge

27. januar 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse til at den eksisterende stenmole ud for matr.nr. 89c Reersø By, Kirke Helsinge forhøjes, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til at foretage bypass ud for Nibe Havn, Aalborg Kommune

26. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at foretage bypass, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en...
Læs mere
Ansøgning om træpromenade og flydebro ud for Havnegade, matr.nr. 181r Nørresundby Bygrunde

25. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til træpromenade og flydebro, med tilhørende adgangsgangbroer, som etableres i forbindelse med byudviklingen af...
Læs mere
Høring - Ansøgning om etablering af jollehavn ved Snaptun ud for matr. nr. 19h mfl., Østrup By, Glud, Hedensted

25. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en fornyet ansøgning om tilladelse til etablering af en jollehavn ved Snaptun ud for matr. nr. 19h mfl., Østrup By, Glud, Hedensted Kommune.
Projektet...
Læs mere
Høring – Ansøgning om bypass af oprenset sediment fra indsejling (område 1) Frederikshavn Marina, Frederikshavn Kommune

25. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til bypass af ca. 32.500 m3 rent oprensningssediment fra indsejling til Frederikshavn Marina, Frederikshavn Kommune.
Sedimentet...
Læs mere
Tilladelse til flydeponton og promenade ved Vejle Lystbådehavn ud for matr.nr. 34as Engene Vejle Jorder

23. januar 2017

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til flydeponton og pælebåret promenade, på de vilkår som fremgår af afgørelsen.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke...
Læs mere
Tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune

20. januar 2017

Kystdirektoratet har meddelt tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke formodes...
Læs mere
Tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune

20. januar 2017

Kystdirektoratet har meddelt tidsbegrænset tilladelse til uddybning af Slagters Lo og Dybet, Fanø Kommune.

Kystdirektoratet har vurderet, at projektet ikke formodes...
Læs mere
Tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til fodring med sand ved Strandhus nr. 4, på matr. nr. 11a Strandhoved By, Hylleholt, Faxe Ladeplads, Faxe Kommune

17. januar 2017

Kystdirektoratet har givet tilladelse efter kystbeskyttelsesloven samt dispensation efter naturbeskyttelsesloven til sandfodring, på de vilkår som fremgår nedenfor.
...
Læs mere
Høring vedr. ansøgning om badebrosanlæg ud for matr. nr. 23fv Glynge By, Glyngøre

17. januar 2017

Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af et badebrosanlæg ud for matr. nr. 23fv Glynge By, Glyngøre, beliggende i Skive Kommune.
Kystdirektoratet...
Læs mere
Tilladelse til forstærkning af dige ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e Norskov By, Stubberup)

19. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at forstærke diget ud for Hulvej 62, 66, 68, 72 og 74, 5390 Martofte, Kerteminde Kommune (matr. nr. 7ax, 7ay, 7bc, 7bb, 7e...
Læs mere
Tilladelse til snorkelsti ved Helsingør Overdrev

18. juli 2016

Kystdirektoratet giver hermed tidsbegrænset tilladelse til etablering af snorkelsti
ud for matr. 61b, Helsingør overdrev, Helsingør Kommune, ved Nordre Strandvej
86D,...
Læs mere
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark