Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Indre kyster


Sidst opdateret: 28.2.17

Kortlægning

Kystdirektoratet har udført en kortlægning af alle konstruktioner på kysten i de indre farvande. Resultatet er, at der på de danske kyster ligger mere end 20.000 konstruktioner, hvoraf en stor del er anlagt som kystbeskyttelseskonstruktioner.

Kun et mindretal af disse konstruktioner har fået tilladelse efter Kystbeskyttelsesloven. For de fleste af konstruktionerne gælder det, at de er anlagt, uden at der har været nogen samlet plan for deres virkning, og for mange – måske de fleste - gælder det derfor, at deres virkning ikke er optimal, og/eller at de kan undværes.
Kystbeskyttelse ved Dronningmølle
Kystbeskyttelse ved Dronningmølle

Skitseprojekter

Kystdirektoratet udvælger og udarbejder skitseprojekter for helhedsløsninger for 25 strækninger på landsplan i 2000 og 2001.

Helhedsløsningerne skal bringe orden og funktionalitet i kystbeskyttelsen ud fra en målsætning om, at der kun skal være nødvendig kystbeskyttelse, at den skal være effektiv, men samtidig så lidt synlig og så "grøn" som muligt.

Herved opnås dels en vurdering af den årlige udgift for forbedring af forholdene på et vist antal kyststrækninger, og der skabes et grundlag for udarbejdelse af egentlige detailprojekter.

Det er derfor også formålstjenligt at videreudvikle den kysttekniske teknologi, der kan bruges til denne målsætning.

De to projekter ’Lave bølgebrydere’ og ’Fodring og bypass indre farvande’ omfatter sådanne projekter, men resultaterne specielt fra ’Lave bølgebrydere’ vil i høj grad også kunne anvendes i forbindelse med en genvurdering af udformningen af bølgebryderne på Vestkysten.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark