Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er skråningsbeskyttelse


Sidst opdateret: 16.6.17
Eksempel på velanlagt skråningsbeskyttelse
Eksempel på velanlagt skråningsbeskyttelse
Skråningsbeskyttelse har til hensigt at hindre havets nedbrydning af klitter og skrænter. En skråningsbeskyttelseskonstruktion etableres i eller ved klitten/skræntfoden og kan have form som stenblokke, beton elementer mmed mere.
 
Bemærk, skråningsbeskyttelse ikke hindrer at stranden langsomt forsvinder, men kun beskytter klitten/skrænten så længe fundamentet er tilstede.

Den konkrete udformning samt materialevalg afpasses efter vandstands- og bølgeforholdene på den pågældende lokalitet.

Principskitse for opbygning af en skråningsbeskyttelse
Principskitse for opbygning af en skråningsbeskyttelse

Fordele ved skråningsbeskyttelse

  • Forhindre skrænt- og kliterosion

Ulemper ved konstruktionen

  • Blokering af sediment kilde forøger erosion nedstrøms
  • Smallere strand med tiden
  • Forringer kystens æstetiske værdi
  • Vanskeliggør passage til stranden
 
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark