Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hvad er en stormflod


Sidst opdateret: 28.2.17

Sådan opstår en stormflod

En stormflod forårsages af tidevand, lufttryk og vindstuvning.

Tidevand
Tidevand skyldes i hovedsagen månens og solens tiltrækningskraft. Højvandet er afhængig af solens og månens indbyrdes placering i forhold til jorden. De to yderpunkter er:

Springtid
Springtid, der skyldes, at jorden, månen og solen står på linie (fuld- og nymåne). Til eksempel er springtids højvande ved Thorsminde på ca. 0,3 m.

Niptid
Niptid, der skyldes, at retningerne fra jorden til månen og solen står vinkelret på hinanden (halvmåne). Til eksempel er niptids højvande ved Thorsminde på ca. 0,2 m.

Lufttryk
Lufttrykket måles i hPa (hektopascal). Et fald i lufttrykket på 1 hPa får vandstanden til at stige 1 cm. Lufttrykket er i gennemsnit 1013 hPa, mens det i stormvejr falder til 970-980 hPa, hvilket giver en forøgelse af vandstanden på 0,3-0,4 m.

Vindstuvning
Vindstuvning skyldes vindens pres på vandoverfladen. Vindstuvningen er størst på lave vanddybder og kan ved Thorsminde komme op på ca. 3 m.

Værste situation
Den værste situation opstår, hvis den maksimale vindstuvning falder sammen med et springtids højvande og et meget lavt lufttryk.

I Thorsminde kan man i så fald risikere en vandstand på 3 - 3,5 m.

Sítuationen bliver mindre farlig, hvis vindstuvningen er mindre, eller hvis den maksimale vindstuvning falder sammen med:
- lavvandstidspunktet
- at det er niptid
- at lufttrykket er højere

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark