Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hurtigfærger


Sidst opdateret: 4.11.13
Søfartsstyrelsen er myndighed for godkendelse af sejlads med hurtigfærger. Under sagens behandling, sendes ansøgningen i høring hos Kystdirektoratet, som skal vurdere sejladsens eventuelle påvirkning af kysterne og sikkerheden for diger og anlæg på søterritoriet.  Kystdirektoratet har på denne baggrund mulighed for at fastsætte vilkår for sejladsen med hensyn til fart, maksimal bølgepåvirkning, ruteforløb m.v.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark