Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Hårde konstruktioner er ikke nok


Sidst opdateret: 1.3.17
De mest kendte hårde konstruktioner af beton og brudsten er høfder og skråningsbeskyttelse:

Høfder

En høfde anlægges vinkelret på kysten. Høfder bremser det sand, som bølger og lokale strømninger tager med sig langs kysten. Formålet med høfder er at indfange sand og dermed reducere kysttilbagerykningen.

Det er en forudsætning for høfders virkning og stabilitet, at der er sand på strækningen.

Sand aflejres på opstrøms side, mens der skabes erosion på nedstrøms side. Høfder har dermed store negative gener for strækningen nedstrøms, så når man bygger høfder, er det nødvendigt at kompensere for sandtabet.

Kombineres etableringen af høfder med kystfodring opnås en mere effektiv kystbeskyttelse, og forøget erosion på nedstrøms kyststrækninger undgås. Da der er en del negative konsekvenser ved høfder anbefales nyetablering derfor sjældent. 
Fordele ved høfder
 • Reducerer tilbagerykningshastigheden i det kystnære profil
 • Bredere strande på opstrøms side
Ulemper ved høfder
 • Blokerer den langsgående sandtransport, hvilket giver forøget erosion nedstrøms
 • Standser ikke skrænterosion
 • Forringer strandens æstetiske værdi
 • Forstejling af kystprofilet søværts for høfderne
 • Vanskeliggør passage på stranden
 • Øger risiko for uheld ved badning i bølger

Skråningsbeskyttelse

Skråningsbeskyttelse har til hensigt at hindre havets nedbrydning af klitter og skrænter.

En skråningsbeskyttelse placeres i eller ved klitten/skrænten og kan have form som stenblokke, beton elementer etc.

Den konkrete udformning og materialevalg må afpasses efter vandstands- og bølgeforholdene på den pågældende lokalitet.
Fordele ved skråningsbeskyttelse
 • Forhindre skrænt- og kliterosion
 
Ulemper ved skråningsbeskyttelse
 • Blokering af sediment kilde forøger erosion nedstrøms
 • Smallere strand med tiden
 • Forringer kystens æstetiske værdi
 • Vanskeliggør passage til stranden
Billedet her fra Harerenden lidt nord for Lønstrup i Jammerbugten fra februar 2014 illustrerer, hvordan en skråningsbeskyttelser i form af sten, har gjort, at stranden over en årrække er forsvundet. Stenene blev lagt ud i 1980’erne som den eneste form for kystbeskyttelse. I sommeren 2014 er der desuden påbegyndt sandfodring.
Billedet her fra Harerenden lidt nord for Lønstrup i Jammerbugten fra februar 2014 illustrerer, hvordan en skråningsbeskyttelser i form af sten, har gjort, at stranden over en årrække er forsvundet. Stenene blev lagt ud i 1980’erne som den eneste form for kystbeskyttelse. I sommeren 2014 er der desuden påbegyndt sandfodring.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark