Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Fællesaftale om kystbeskyttelse ved Skagen


Sidst opdateret: 18.12.18
Aftalen mellem Staten og Frederikshavn Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen begyndte i 1982, som et treårigt anlægsprogram. Dette er siden fulgt op af enten flerårige aftaler eller i perioden 1992-2008 etårige aftaler med kommunen og i sin tid amtet. Den forrige aftale var en fem-årig for perioden 2009-2013, ligesom den nuværende aftale for 2014-2018.
Fællesaftalen for 2014-2018 forlænges til og med 2019.

Kysten er dynamisk

Kystens udvikling ved Skagen
Kystens udvikling ved Skagen
Kysterne ved Skagen er dynamiske og udvikler sig hele tiden. Som skitsen viser, har landskabet ændret sig meget over tid, og meget enkelt sagt, er der et kysttillæg på nordkysten, mens havet tager af kysten på Kattegatsiden. Her er der tale om en erosionskyst, og fællesaftalen omhandler kystbeskyttelse på denne strækning fra syd for Grenen til Damstederne. 
Terrænet langs kysten nordøst og sydvest for Skagen By lavtliggende, så der tidligere har været oversvømmelse både nordøst for Grå Fyr og i Vesterby syd for havnen.

Fællesaftalens delstrækninger

Delstrækninger på Kattegatkysten ved Skagen, hvor der kystbeskyttes i større eller mindre grad
Delstrækninger på Kattegatkysten ved Skagen, hvor der kystbeskyttes i større eller mindre grad

Kystbeskyttelse skal generelt forhindre eller begrænse kysttilbagerykning af kysten og sikre mennesker og infrastruktur i baglandet.

Delstrækningerne fra Det Grå Fyr mod sydvest og havnen til Klitgården beskyttes med en målsætning om ingen tilbagerykning. På Sønderstrand umiddelbart nordøst for havnen, er der i forvejen naturlig fremrykning på grund af havnens tilstedeværelse, så her kystbeskyttes ikke.

På grund af øgede anlægsomkostninger reduceres fodringen nordøst for Grå Fyr og den standses helt ud for Damstederne. Vurderingen er, at der står mindst på spil på sidtsnævnte delstrækning, da der ikke er nogen beboelse.

Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark