Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Er der behov for kystbeskyttelse?


Sidst opdateret: 28.2.17

Inden du søger om kystbeskyttelse, er det en god ide at finde ud af, om der er et behov ud fra de regler, loven administreres efter. Hvis behovet først opstår på længere sigt, vil du først kunne få tilladelse, når der er et behov jævnfør kystbeskyttelseslovens hensyn.

Kystbeskyttelse kan bestå af mange forskellige tiltag til beskyttelse mod henholdsvis erosion eller oversvømmelse.

Her er nogle eksempler, der illustrere erosionskyster, hvor der henholdsvis ikke er et nuværende behov (1), hvor behovet først vil opstå i fremtiden (2), og hvor der er behov (3).

Eksempel 1 + 2
 
På billedet ses et hus markeret med en rød cirkel. Huset er langt fra kysten og erosion på denne kyst er klassificeret i erosionsatlasset som lille (den sorte linje). I dette tilfælde er der ikke behov for erosions-beskyttelse, men det kan opstår i fremtiden, hvis kysten rykker tilbage til huset. 
Øverst i billedet ses en mark. Her er der ikke behov for kystbeskyttelse, dels fordi erosionen er lille og dels fordi, der ifølge kystbeskyttelsesloven kun er et kystbeskyttelsesbehov, hvor der er huse eller infrastruktur.

Eksempel 1 + 2

Det samme sted set fra en anden vinkel. Strækningen med mark, vil ikke kunne kystbeskyttes og strækningen med huse vil ikke kunne kystbeskyttes nu.

Eksempel 3
 
På dette billede ses et eksempel på et hus med behov for kystbeskyttelse. Her er erosionen klassificeret som meget stor (den røde linje), samtidige med at huset er tæt på en klintskrænt.
Eksempel 3
 
Det samme sted set fra en anden vinkel. På en kyststrækning som denne er der et behov i henhold til kystbeskyttelseslovens hensyn.

Når en ansøgning om kystbeskyttelse behandles, sker det i henhold til ordlyden i kystbeskyttelsesloven. Her er en række hensyn, som skal varetages, når der gives tilladelse til kystbeskyttelse.

Hensynene er:

1) Behovet for kystbeskyttelse.

2) Økonomiske hensyn.

3) Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet.

4) Kystlandskabets bevarelse og genopretning.

5) Naturens frie udfoldelse.

6) Rekreativ udnyttelse af kysten.

7) Sikring af den eksisterende adgang til kysten og

8)Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelse kan bestå af mange forskellige løsninger. Læs mere om, hvilke løsningsmetoder, der findes mod erosion

Søg om kystbeskyttelse.

Kilder

Fotos udarbejdet af DHI (Dansk Hydraulisk Institut) og Hasløv & Kjærsgaard.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark