Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

ComCoast


Sidst opdateret: 28.1.15
I EU-projektet ComCoast blev det diskuteret om digerne rundt om Nordsøen skal forhøjes, eller om der findes alternative muligheder for fremtidig kystbeskyttelse, som bør overvejes. I stedet for at forhøje diger i det uendelige, er arbejdshypotesen at udvide beskyttelsen i hele kystzonen i stedet for blot en smal linje. Dermed  vil man få diger i områder, hvor de kun beskytter marginalområder og tillader et vist overskyl. Man kan endog fjerne eller flytte digerne, samtidig med at stormflodsbeskyttelsen af mennesker og infrastruktur fortsat bevares.

ComCoast bestod af fem selvstændige projekter med tæt sammenhæng

1. Områdernes potentiale: Hvad kan et område bag digerne, der udsættes for periodevis oversvømmelse benyttes til? Hvad sker der, når vi helt opgiver land?

2. Hvordan værdisættes den natur eller det landskab, der fremkommer ved at tillade overskyl, tidevandets indflydelse og/eller højvandssituationer?

3. Tekniske løsninger: Hvordan konstrueres et evt. tilbagetrukket dige, så det virker efter hensigten? Hvordan bygges diger, der klarer overskyl under stormflod?

4. Hvordan involverer man lodsejerne på den bedste måde?

5. Afprøvning af input fra de foregående fire underprojekter på områder i kystbeskyttelseszonen6. Styring af det samlede projekt – alle overordnede møder, koordination af de 5 projektgrupper Kystdirektoratet er med i det underprojekt, der handler om værdisætning af natur. Baggrunden er at Kystdirektoratet i fremtiden vil skulle ”cost-benefit” analyser. I en analyse af omkostninger og fordele ved et givet projekt, er det vigtigt at overveje alle forhold og her vil værdien af naturen være et af paramenterne, der l måles på (cost benefit ).
Hvilke værdier ser vi på?
Hvilke værdier ser vi på?
Kystdirektoratet deltog i det underprojekt, der handler om værdisætning af naturen. Baggrunden var, at Kystdirektoratet i højere grad gennemfører cost-benefit analyser. I en analyse af omkostninger og fordele ved et givet projekt, er det vigtigt at overveje alle forhold. Her er værdien af naturen et af paramenterne, der skal måles på (cost-benefit).

Hvordan prissættes naturen så?

Kortet viser det område der er valgt som eksempel i Danmark.
Kortet viser det område der er valgt som eksempel i Danmark.
Der er i dag flere forskellige anerkendte metoder eller anskuelser, der kan anvendes til værdisætning af natur. Én metode går ud på at spørge udvalgte borgere, hvad de vil betale for at bevare et område/en naturtype for fremtiden. Problemerne er mange, da denne form for værdisætning hurtig bliver subjektiv og politisk.

Fra 2005 og frem til projektet afslutning i 2007, afprøvede Kystdirektoratet sammen med Det Biovidenskablige Fakultet (KVL) en metode for socioøkonomisk værdisætning af Juvre enge i den nordlige del af Rømø.

Der var og er udelukkende tale om et tænkt eksempel, da der endnu ikke er taget stilling til Juvre Diges fremtid.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 33 15 72 74

Webdesign & CMS by MCB Denmark