Link til forsiden
Åbningstider
Mandag - torsdag: 9.00 - 14.00
Fredag: 9.00 - 12.00
Subsite
Kyst Online

Ansøgningsskema med vejledning - kystbeskyttelse


Sidst opdateret: 31.1.18
Ansøg ved ansøgningsskema i Word.
Du kan hente ansøgningsskema under "Filer".
Ansøgningsskemaet kan gemmes på egen computer, hvorefter det er muligt at udfylde elektronisk. Alternativt kan skemaet printes ud og udfyldes i hånden. Ansøgningsskemaet skal printes ud til sidst og underskrives i hånden.

Ansøgningsskemaet kan herefter indskannes og fremsendes i elektronisk format vedhæftet projektmateriale til kdi@kyst.dk eller med post til:  

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Hvis kystbeskyttelsen strækker sig over flere matrikler, skal der medsendes samtykkeerklæringer fra alle berørte ejere.
Se eksempel på samtykkeerklæring under "Filer".
Bemærk:
En ansøgning betragtes først som indkommet, når alle nødvendige oplysninger foreligger, hvorefter sagsbehandlingen kan påbegyndes. Det er derfor vigtigt at læse vejledningen til ansøgningsskemaet og udfylde skemaet udførligt.

Samtykkeerklæring

Hvis en grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse, skal ansøgningen sendes direkte til Kystdirektoratet.
Ved fælles ansøgning forudsætter det dog, at der er fuld enighed om projektet, herunder hvad der skal etableres, og hvordan udgifterne skal fordeles. Strækker kystbeskyttelsen sig over flere ejendomme, skal der vedlægges en samtykkeerklæring fra alle berørte ejere. Du finder samtykkeerklæring under Filer.
Hvis der opstår uenighed blandt en gruppe grundejere, kan kommunen anmodes om at stå for projektet. Dette forløb beskrives i kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.
Copyright © 2009 Kystdirektoratet   |  Højbovej 1  |  7620  Lemvig
Telefon +45 99 63 63 63  |    kdi@kyst.dk  | CVR-nummer: 36 87 61 15

Webdesign & CMS by MCB Denmark